Wonderlijk gemaakt speciaal

Het materiaal van Wonderlijk gemaakt Speciaal  biedt opvoeders van mensen met een verstandelijke beperking handvatten rond het thema seksuele vorming vanuit christelijk perspectief. De Bijbelse normen en waarden zijn de basis voor dit materiaal. Het bestaat uit een uitgebreide handleiding (map) voor begeleiders over 40 verschillende thema’s. Op de bijbehorende besloten website kunnen ze ook werkbladen en afbeeldingen downloaden en zelf aanpassen. Er is veel visueel materiaal bij, in de vorm van concrete tekeningen en foto’s om over in gesprek te gaan.

Door de thema’s heen zijn vier concrete rode draden verweven. Dat zijn de kernwaarden in de thema’s.

  1. Zelfbeeld & zelfrespect
  2. Goed omgaan met jezelf & de ander
  3. Weerbaarheid
  4. Relaties & netwerk

 

Voor wie is het?

Dit praktische materiaal is te gebruiken voor ieder die werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Je kunt dit materiaal gebruiken zolang je met je leerling/cliënt via woorden kunt communiceren. In de thema’s wordt onderscheid gemaakt tussen laag en hoog niveau, waarbij we grofweg uitgaan van matige verstandelijk beperkt en licht verstandelijk beperkt. Om het materiaal te gebruiken is nodig om een licentie aan te vragen.

Voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking is nog een vervolgtraject bezig.

 

Door wie is het gemaakt?

Driestar educatief heeft Wonderlijk gemaakt Speciaal ontwikkeld, in nauwe samenwerking met het hele werkveld van speciaal onderwijs en woonvoorzieningen.
Driestar educatief is een organisatie voor het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs in Nederland.

 

Eerste indruk

Hier kunt u een indruk krijgen van hoe de thema’s en de werkbladen er uit zien.

Download hier het document als pdf om te printen (Deel-E-Grenzen.pdf)

 

Meer informatie?

Kijk op www.wonderlijkgemaakt.nl/speciaal voor meer informatie en een indruk van het materiaal. Daar kun je ook contact opnemen of een offerte op maat aan te vragen.

Bekijk alle berichten in thema: Liefde en relatie

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.