Home

Wij geloven dat we door ons werk en met eigentijdse media
mensen dichter bij God mogen brengen.
LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar
hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar
en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven.

De producten van De Luisterpost kunt u vinden door op Beleefmee te klikken.

Beleef geloof en kerk dichtbij. Kijk onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen. 

Opkijken verzamelt allerlei video’s en documenten voor het werk in de kerk of voor eigen geloofsverdieping.

Technimedia biedt technische ondersteuning bij producties, evenementen en kerktechniek.

Plannen richting 2022

‘Vooruit’ is de titel van dit document. Daarin zit de onverstoorbaarheid van onze vorige voorzitter die regelmatig de woorden ‘moedig voorwaarts’ gebruikte als er tegenwind was. Tegelijk zit hierin het appel om niet achteruit te kijken om te zien hoe gezegend het verleden was, maar vooral naar de toekomst wat we de komende tijd mogen betekenen. Zo blijven we ons werk ook doen. We leveren in een steeds complexere maatschappij onze dienstverlening aan de kerken, waarbij wij zien dat ook de kerkelijk wereld steeds verandert. Dit vraagt om aanpassing aan de nieuws situatie en zoeken naar nieuwe wegen. Er is tegelijk één constante, en dat is onze goede God in de hemel. Voor Hem doen we als eerste ons werk, en tegelijk voor onze naaste. We evalueren regelmatig onze mogelijkheden en in vertrouwen op God plannen we jaarlijks onze activiteiten. Dat geeft rust.

We luiden de noodklok.

Bovenstaande plannen en het huidige diaconale werk van onze organisatie komt echter wel in gevaar omdat we het financieel niet meer kunnen bolwerken. Door het teruglopen van de donaties en giften krijgen wij het financiële huishoudboekje niet meer sluitend. Dit resulteert erin dat we keuzen moeten maken en zaken moeten laten liggen, die we eigenlijk heel graag zouden willen doen! We hopen, samen met u en alle andere donateurs, een oplossing te kunnen vinden. Uw gift en gebed zijn nu meer dan ooit nodig! Via de button bovenaan deze pagina kunt u ons steunen. De kerk telt meer mensen die niet mee kunnen doen met het kerkelijk leven. Zij beleven graag samen met anderen hun geloof maar kunnen dat niet meer. Wat een verlies! Wij willen er voor hen zijn. Wij bidden dat onze Vader LPB media zegent zodat zijn boodschap te zien en te horen blijft door het werk dat wij doen. Hartelijk dank voor uw steun!

Waar vind je ons?

Contact

Postbus 499, 8000 AL Zwolle 
038 42 70 448 | info@lpbmedia.nl 
IBAN-nr  NL72INGB0001250509    

ANBI