Onze missie: “Geloofsondersteuning voor iedereen in woord, beeld en geluid.”

Archief Beleefmee

Belijdenis doen
Belijden is antwoorden

Belijden is antwoorden

De teksten uit de belijdenisgeschriften gaan al enige tijd mee. Ze waren destijds nodig om vast te leggen en om voor te belijden: bijvoorbeeld dat we getuigen dat Christus als mens is geboren. Zijn ze nog relevant voor deze tijd? Moeten ze aangepast worden?

Lees meer

Krachtvoer-van-de-Geest
Proteïne van de Geest

Proteïne van de Geest

Gereformeerden vind je overal ter wereld, maar wat verbindt ons? In de verschillende geloofsbelijdenissen is er een duidelijke overeenkomst te vinden. Prof Dr J Hoek geeft aan de hand van een aantal aspecten uit de gereformeerde belijdenissen weer, waarom leven in de Geest zo belangrijk is.

Lees meer

Zwarte Ibis
Hoe heilig is de ibis

Hoe heilig is de ibis

Er bestaan ongeveer 11.000 vogelsoorten waarvan Barend Kamphuis, theoloog en vogelaar, er in zijn leven een paar honderd heeft gespot. Een reis naar IJsland inspireerde hem om er een lezing over te geven.

Lees meer

Verlangen naar Vrijheid

Verlangen naar Vrijheid

Voor veel ouders is de pubertijd, een zware tijd. Het loslaten van je kind. Je maakt je zorgen, komt het allemaal wel goed? Voor pubers, is dit een belangrijke fase in hun leven. Je zal je los moeten wrikken van je gezinsleven. Op eigen benen leren staan.

Hoe kun je (bijvoorbeeld als jeugdwerker), in deze fase de weg naar God zijn?

Lees meer

krimp in de kerk
Krimp in de kerk

Krimp in de kerk

In Krimpen a/d IJssel komen afgezanten van diverse christelijke gemeenten bijeen om hierover te praten. Is Krimp in de kerk echt zo'n groot probleem? Of is er ook iets hoopgevends?

Lees meer

Archief Opkijken