Home

“Wij geloven dat we door ons werk en met eigentijdse media mensen dichter bij God mogen brengen.
LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid,
omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven.”

LPB media – Geloof en kerk dichtbij
De letters LPB media staan voor Luisterpost (LP) en Bralectah (B). In 1958 werd stichting Bralectah opgericht. Maar niet alleen mensen met een visuele beperking bleken behoefte te hebben aan opnames van kerkelijke bijeenkomsten. Daarom besloot het Bralectah bestuur voor een bredere doelgroep een aparte stichting op te richten. In 1966 werd stichting ‘De Luisterpost’ in het leven geroepen. Sinds 2017 heet het LPB media en laat de stichting al haar videomaterialen zien via Beleefmee.nl. Ook het Luisterpostarchief is daar te vinden. Het woordje ‘media’ staat er bij omdat het een mediaorganisatie is, waar ook Opkijken.nl onderdeel van is. Sinds 2022 werkt de stichting nauw samen met Steunpunt Bijbelstudie in woord, beeld en geluid.

Beleef geloof en kerk dichtbij. Kijk onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen. 

Opkijken verzamelt allerlei video’s en documenten voor het werk in de kerk of voor eigen geloofsverdieping.

Technimedia biedt technische ondersteuning bij producties, evenementen en kerktechniek.

Al vanaf 1 april 1966 is LPB media er voor u!


LPB media brengt met eigentijdse media geloof en kerk dichtbij mensen.

Lees meer over de organisatie die vooral uit vrijwilligers bestaat!

Duik de geschiedenis in en check de catalogus uit het archief.

Of laat medewerkers vertellen over LPB media.

Waar vind je ons?

Contact

Postbus 499, 8000 AL Zwolle 
038 42 70 448 | info@lpbmedia.nl 
IBAN-nr  NL72INGB0001250509    

ANBI