Live – uitzending

DAGPROGRAMMA

AVOND VIERING

Onderweg naar één kerk

Hieronder vindt u het programma voor zaterdag 11 november. Centraal staat de vraag hoe we als kerken in gezamenlijkheid concrete stappen kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Om hier vorm en inhoud aan te geven, wordt er ‘s middags een programma aangeboden waaraan u deel kunt nemen. De synodeafgevaardigden zullen de middag benutten om in groepjes te luisteren naar wat er leeft in de kerken.

Download hier het programma in pdf formaat

10.00 uur: Opening in de kerkzaal
Ds. Willem Smouter (NGK) opent de dag.

10.20 uur: Inspiratie 7×7
7 genodigden spreken elk 7 minuten over hun ideeën bij het proces naar kerkelijke eenheid.
Lees hier meer over de sprekers.
1. Ds. Willem van ’t Spijker (CGK)
2. Ds. Arjan Plaisier (PKN)
3. Ds. Pieter Niemeijer (GKv)
4. Jan van Dijk (NGK, Commissie Contact en Samenspreking)
5. Janneke Burger-Niemeijer (hoofdredacteur van het christelijke magazine Jente)
6. Sjirk Kuijper (hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad)
7. Arine Brouwer-Holwerda (trainer en coach betrokken bij de toerusting van werkers in de kerk via Toerusting 2.0. van de NGK)

11.15 uur: Ontmoeting
Samen voor Gods troon.

12.30 – 13.30 uur: Lunch
Het is de bedoeling dat u zelf voor een lunch zorgt. Dit kan door zelf wat mee te nemen of door in de binnenstad wat te gaan eten. 

13.30 – 14.30 uur: Besluitvorming
Dit is het formele deel van de vergadering, waarin besluitteksten en een rapport van de moderamina over het proces naar eenheid worden besproken. De vergadering is openbaar toegankelijk voor belangstellenden.

15.00 uur: Start middagprogramma
Afgevaardigden luisteren naar ervaringen vanuit het grondvlak. Deze ervaringen zullen zij meenemen in het proces. De afgevaardigden volgen hiervoor een apart middagprogramma in de TU. 

Ondertussen kunt u deelnemen aan een voor de bezoekers georganiseerd programma dat plaats vindt in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk. 

16.30 uur: Vrije tijd 
Vanaf 16.30 uur is er voor iedereen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar ook ruimte om even een wandeling door het park te maken of de binnenstad in te gaan.
– U kunt er ook voor kiezen de universiteitsbibliotheek te bekijken. Deze is gelegen aan de Groenestraat 160 in het Linnenweversgildehuys. Onder begeleiding van een student kunt u de bibliotheek van 16.30 – 19.00 uur bezichtigen. 
– Een andere optie is meedoen aan de gelegenheidscantorij. In de aula van de TU studeert u o.l.v. een dirigent en een aantal leden van de plaatselijke cantorijen een aantal liederen in, die in de avonddienst ten gehore worden gebracht. 

19.00 uur: Viering in de kerk
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. In deze dienst is er een gaande viering van het Heilig Avondmaal. Ds. Bram Beute (GKv) en ds. Roel Venderbos (NGK) zullen voorgaan in de dienst. Ook zal er het lied van Ria Borkent en Peter Sneep gezongen worden, dat zij speciaal voor deze gelegenheid maakten. 
Twitter tijdens deze uitzending live mee via #luisterpostlive. Uw berichten verschijnen onderaan deze pagina.