Gerbram Heek

Mijn naam is Gerbram Heek, ik ben predikant van de Fonteinkerk in Buitenpost. Een dorp in Friesland van bijna 6.000 inwoners en een gemeente met een verlangen naar verdieping in het geloof en een verlangen om van betekenis te zijn in het dorp. We willen een plek zijn waar Jezus je hart raakt en jij er mag zijn.

Mijn passie is de lokale kerk. De plaatselijke gemeente mag in haar directe omgeving een pioniersplek zijn van Gods nieuwe wereld. Waar Jezus door zijn Geest aanwezig is, waar mensen iets mogen proeven van hoe het ooit mag zijn. Een plek van waaruit Gods genade en vrede stroomt door het dorp. In al haar zwakheid is de kerk ook een goudmijn en kan er een enorme kracht vanuit gaan.

Mooi om deze zomer samen iets te gaan ontdekken van die nieuwe wereld van God. Samen te proeven van zijn genade!

De onderwerpen waarover ds. Gerbram Heek spreekt zijn:

Geloof in Gods nieuwe wereld

Adem Gods nieuwe wereld uit

Leef vol verwachting

Deze openlucht kerkdiensten zijn te zien op Beleefmee.nl

Schuiven naar boven