Genieten van de natuur, de rust… Het is zomer en veel mensen hebben vakantie. Maar genieten? Nu we de beperkingen van de coronamaatregelen ervaren? En sowieso… hoe kun je genieten en tot rust komen in een wereld vol verdriet, gebrokenheid en lijden?

Wij zien samen uit naar Gods nieuwe wereld, het Hemels Koninkrijk waarin alles zal zijn zoals God het bedoeld heeft. Zonder tranen, zonder pijn, zonder ziektes en zonder zonden. Wat een feest zal dat zijn! Dat verlangen houdt ons ‘op de been’. Maar ondanks de gebrokenheid van de wereld en van ons als mensen mogen wij ook nu al leven in Zijn Koninkrijk op aarde. Deels is het al onder ons, en deels is het er nog niet. Gods nieuwe wereld is nu al op de plekken waar God regeert en waar Zijn wil wordt gedaan. En wanneer Jezus terugkomt zal Gods nieuwe wereld volledig zichtbaar zijn.

Bouw je mee aan Gods nieuwe wereld? Verlang jij naar een leven en een relatie met Jezus? Een leven van hoop, blijdschap en liefde van Hem? Gebruik dan deze zomerperiode om te genieten van de woorden van God en om jezelf te verdiepen.

Kerkdiensten in open lucht, meditaties en dossier
Daarom gaat LPB media ook in juli en augustus door met het uitzenden van de landelijke kerkdiensten. Daarnaast kun jij je inschrijven voor de zomermeditaties en ontvang je drie maal per week een meditatie, en vind je hier aanvullend, verdiepend materiaal dat matcht met het onderwerp waar dit alles deel van uit maakt: Gods nieuwe wereld.

“Hoe heerlijk is het om met je blote voeten op Gods groene aarde te vertellen van zijn komende koninkrijk dat er al is.”

“Machtig mooi om nieuw leven te vinden en te zoeken op het snijvlak van de goede schepping en het volmaakte koninkrijk.
Ik kan niet wachten tot die twee elkaar 
volmaakt zullen overlappen.”

Deze enthousiaste predikanten werken mee aan de openluchtdiensten over Gods nieuwe wereld:

"Weet je waarom Paulus opeens roept: 'Wees verheugd in de Heer, ik zeg het nog eens wees verheugd'? Omdat het volgt op het zinnetje: Onze namen staan in het boek van het leven!"
Foto Pier Poortinga
Pier Poortinga
Predikant in Zeewolde​
"Jezus wijst een radicale weg, met een hoge prijs. Maar het levert die vreugde en bevrijding op waar jij naar verlangt! Het feest van een verzoende gemeenschap. Dat geeft ook jouw leven een boost."
Gerbram Heek​
Predikant in Buitenpost
"Nee, exact, zegt Jezus: jij zit nu eenmaal niet meer zo in elkaar. En dat is precies de reden dat ik deze woorden uitspreek. Je kan kiezen om weer zo door het leven te gaan. Te zijn zoals ik ben. Te kijken zoals ik kijk. Te denken zoals ik denk."
Lieuwe de Jong​
Predikant in Apeldoorn​

Zomermeditaties
Jezus spreekt veel over de komst van het Koninkrijk door verhalen met een boodschap. Toch is het soms moeilijk te begrijpen hoe Jezus wil dat wij leven in Gods nieuwe wereld hier en nu. Ook kunnen  we ons maar een beperkt beeld vormen van wat komen zal. Om te leren begrijpen wat hij bedoelt, helpen de meditaties die je drie maal per week gemaild krijgt in deze zomerperiode of hier kunt lezen.

Zomerdossier
In dit zomerdossier vind je allerlei verdiepende materialen die linken met de landelijke openlucht kerkdienst. Deze kerkdienst is terug te zien op Beleefmee.nl. Iedere kerkdienst heeft een ander thema die matcht met het onderwerp: Gods nieuwe wereld. De materialen zijn steeds op het thema afgestemd van de laatste landelijke dienst die uitgezonden is.

Steun jij ons belangrijke werk?

Beleefmee.nl en Opkijken.nl zijn onderdeel va LPB media. Door media, zoals deze landelijke zomerdiensten, biedt de stichting verbinding met elkaar en vooral met God de Vader. LPB media is je dan ook dankbaar voor jouw gebed en steun waardoor dit werk mogelijk wordt gemaakt.

Hartelijk dank!

Scan dan de QR-code:

of volg de link: ING betaalverzoek

Landelijke 3GK-kerkdiensten

Zolang de corona maatregelen golden heeft LPB media, -waar Beleefmee.nl evenals Opkijken.nl onderdeel van is-, elke zondagmorgen om 10.30 uur voor een uitzending vanuit een plaatselijke kerk gezorgd.

De landelijke openlucht kerkdiensten worden vertolkt door een tolk Nederlandse Gebarentaal. Deze tolken zijn: Deborah Meijer, Mariska van der Heide, Thomas Dekker en Henrike Pruijs. 

Bekijk hier het overzicht van de landelijke openlucht kerkdiensten

Ga naar de evaluatie van deze zomerserie ‘Gods nieuwe wereld’ en laat weten wat u/jij ervan vindt. Bedankt!

Schuiven naar boven