Lezing – We zijn allemaal raar

Kinderen hebben echte ouders nodig in plaats van perfecte ouders.
Spreker: drs. Bert Reinds

We vinden het lastig om elkaar om raad te vragen want stel dat je kritiek krijgt. Het is jammer dat we nog nauwelijks hebben ontdekt dat wij als mensen juist aan elkaar gegeven zijn om complementair te zijn, om elkaar aan te vullen in plaats van elkaar af te kraken. We hebben het Bijbelse principe van elkaar de voeten wassen nog niet zo goed begrepen. En opvoeden dat gebaseerd is op ‘hebben’ en ‘kunnen’ veroorzaakt toneelgedrag. Veel kinderen spelen toneel en geven toe aan de omgevingsdruk. Waarom? Omdat het ‘hebben’ en het ‘kunnen’ de waarde van de mens bepaalt. Maar het gaat om het ‘zijn’: wie ben jij echt?
Deze leerzame lezing vol eyeopeners is nog steeds actueel!

Ga naar de lezing

Gebruik deze afbeelding voor sociale media

PowerPoint beeldverhouding 4:3

PowerPoint beeldverhouding 16:9