Vrijheid

Op 5 mei vieren wij dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting en sindsdien vrij zijn van oorlog en onderdrukking, dat we in Nederland in vrijheid leven.

Als je nadenkt over vrijheid kan dat van alles zijn: vakantie hebben, vrijkomen uit de gevangenis of vrij zijn in wat je wil zeggen of doen. Maar wat als je in quarantaine zit? Of als er nooit meer een morgen zou zijn? Wat zegt vrijheid dan nog? En wat betekent eigenlijk vrijheid in de Bijbel? Als God ons vrijheid geeft, wat betekent dat dan?

Wij realiseren ons dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven. De vrijheid om onszelf te mogen zijn is een geweldige vrijheid. Het is de vrijheid om keuzes te maken, de vrijheid om Gods wil te leren kennen, de vrijheid om ernaar te leven en de vrijheid om zijn leiding in je leven te gehoorzamen. Want Hij zal onze ziel bewaren van de angst en de wanhoop en door Hem kunnen we een zegen zijn in een tijd van grote angst en onzekerheid.

Daarom is het programma van Beleefmee.nl in mei 2020 afgestemd op het onderwerp vrijheid, i.s.m. Opkijken.nl waar meer materiaal over dit onderwerp te vinden is.

Ga naar het dossier Vrijheid op Opkijken.nl 

Gebruik deze afbeelding voor sociale media

PowerPoint beeldverhouding 4:3

PowerPoint beeldverhouding 16:9