Voor diakenen

LPB media wil met eigentijdse media geloof en kerk dicht bij mensen brengen. De concrete uitwerking hiervan is het mediakanaal, met daarin onder meer (beeld)artikelen, verhalen en belangrijke ontwikkelingen binnen de kerken. Ook is er aandacht voor ‘beleving’ door op een moderne manier aan te sluiten bij de doelgroep.

Daarnaast stelt LPB media cd’s en dvd’s beschikbaar om gemeenteleden te laten meeleven met wat er in onze kerken gebeurt, om zo de saamhorigheid te versterken. Een volop diaconale doelstelling. Daarom krijgen we veel steun en waardering van het Generaal Diaconaal Deputaatschap en van het Diaconaal Steunpunt. Deputaten vragen diaconieën om het werk van LPB media te steunen door het geven van een gift.

Ondersteuning van diakenen
LPB media ondersteunt diakenen in de vorm van producten. Een bezoek is iets gemakkelijker als je niet met lege handen aankomt. Als diaken speel je op situaties in door hulp te bieden aan iemand die niet de mogelijkheid heeft om naar de kerk te gaan. Dit kan zijn door diegene te verwijzen naar het kanaal van LPB media, om zo op eigentijdse wijze toch verbonden te zijn met de kerk. Een andere vorm is door het aanbieden van een cd of dvd waarop onderwerpen worden behandeld over bijvoorbeeld: kerkverlating, verslaving, kinderdoop of homoseksualiteit, maar ook door het volgen van kerkdiensten.

Inzet van ambassadeurs
De ambassadeur is één van de belangrijkste functies binnen LPB media. Deze bepaalt het succes van LPB media in de gemeente. Hij/zij moet mogelijke luisteraars/kijkers gericht benaderen. Om het werk goed te kunnen doen moet de ambassadeur het fijn vinden om er voor anderen te zijn en de gemeente kunnen overzien. Om te bepalen wie gebruiker van LPB media kan worden moet de ambassadeur de gemeenteleden kennen. Hij/zij moet ook in de gaten kunnen houden of hun situatie verandert, bijvoorbeeld door ziekte of ziekenhuisopname. In een grote gemeente is dat vaak lastig. Vandaar dat wij er voor pleiten om in een grotere gemeente de taken te verdelen.

Rol diakenen
De ambassadeur vervult een volop diaconale taak. De ambassadeur probeert het leven van gemeenteleden te verrijken met de producten van LPB media. Investeer daarom in uw relatie met de ambassadeur. Mogelijkheden daarvoor zijn:

  • Wijs bij bezoeken aan gemeenteleden ook zelf op LPB media
  • Geef zelf mogelijke gebruikers aan de ambassadeur door
  • Wijs binnen de diaconie iemand aan die als contactpersoon fungeert voor LPB media
  • Nodig de ambassadeur minstens 1x per jaar uit op een diaconievergadering
  • Besteed op een diaconale gemeentevergadering eens aandacht aan LPB media
  • Zorg dat tijdens een collecte voor LPB media de presentatie wordt vertoond die door LPB media voor het Diaconaal Steunpunt is gemaakt.

Door het Diaconaal Steunpunt is een “Contactpersonen_Handreiking” opgesteld, waarin ook voor deze punten aandacht wordt gevraagd. Ook LPB media heeft een handreiking voor diakenen opgesteld deze is hier te downloaden.

Algemeen kerkbladartikel