Visie en missie

Missie
LPB media brengt met eigentijdse media geloof en kerk dichtbij mensen.

Visie
Wij geloven erin dat we door ons werk mensen dichter bij God mogen brengen. LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven.

 Het hoe – onze werkwijze

  • We gebruiken onze technische en inhoudelijke kennis om christenen – jong en oud – te activeren en stimuleren. Met de inzet van online middelen kunnen we de beoogde doelgroep tot in de huiskamer bereiken.
  • Door middel van toegankelijke inhoud, vermaak en toegespitst studiemateriaal maken we levensinvulling zichtbaar met als kaders geloof en/of kerk.
  • Door eigentijdse toerusting en beleving gaan mensen binnen en buiten de gemeente meedoen, meeleven en er mee aan het werk.
  • De organisatie berust zich daarbij op drie pijlers: meeleven – kerkelijk meedoen mogelijk maken, toerusten – ontvouwen van christelijke multimediamateriaal via Opkijken.nl en faciliteren – aanwezige kennis en techniek delen met anderen.
  • Waar mogelijk zoeken we samenwerkingspartners, zowel inhoudelijk als technisch/organisatorisch.
  • We zorgen voor een goed vrijwilligersbeleid, waarin bijscholing en waardering belangrijke aspecten zijn.

 Doelgroepen

  • Bij de pijler ‘meeleven’ richten we ons op de groep 60-plus om verbondenheid zichtbaar te maken voor elkaar en voor andere generaties.
  • Bij de pijler ‘toerusten’ richten we ons op de werkers in de kerk, denk aan: predikanten, catecheten, jeugd- en kinderwerkers, maar ook beamteams en technische mensen. Uiteraard is het aangeboden materiaal ook te gebruiken en bedoeld voor de persoonlijke toerusting van meelevende christenen.
  • Bij de pijler ‘faciliteren’ richten we ons op de technische advisering en ondersteuning binnen kerken en andere christelijke organisaties. We bieden hen onze diensten en mogelijkheden aan.

 Plannen

‘Vooruit’ is de titel van dit document. Daarin zit de onverstoorbaarheid van onze vorige voorzitter die regelmatig de woorden ‘moedig voorwaarts’ gebruikte als er tegenwind was. Tegelijk zit hierin het appel om niet achteruit te kijken om te zien hoe gezegend het verleden was, maar vooral naar de toekomst wat we de komende tijd mogen betekenen. Zo blijven we ons werk ook doen. We leveren in een steeds complexere maatschappij onze dienstverlening aan de kerken, waarbij wij zien dat ook de kerkelijk wereld steeds verandert. Dit vraagt steeds aanpassen aan de nieuws situatie en zoeken naar nieuwe wegen. Er is tegelijk één constante, en dat is onze goede God in de hemel. Voor Hem doen we als eerste ons werk, en tegelijk voor onze naaste. We evalueren regelmatig onze mogelijkheden en in vertrouwen op God plannen we jaarlijks onze activiteiten. Dat geeft rust.