Wonder van Vergeving

vespers voor de stille week

Dag 2 | Dinsdag 26 maart

Dag 2 – Herders bij Maria

O.a. in deze vesper:

Naar die Verlosser en die Heiland hebben zoveel mensen eeuwenlang uitgezien!
Al vanaf Adam en Eva….
David heeft over dat uitzien en verlangen naar de Heer, eeuwen voordat Jezus op aarde kwam, een lied geschreven.

Stil zingt hierop: Verwachten

De verwachting, de hoop op verlossing, is uitgekomen! Hij is geboren! De Messias, de Verlosser, de Koning van de wereld.
Jezus groeide op … werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op Hem. (Luc. 2 : 40)
Als twaalfjarige jongen zocht Hij zijn hemelse Vader op in de tempel.

Stil zingt of draagt voor: Maria had je door

Jezus gaat van Galilea naar de Jordaan, om door Johannes gedoopt te worden. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.’

Stil zingt: Dit is mijn vreugde

Jezus zegt zelf over zijn doop: ‘want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’
Jezus’ werk op aarde is begonnen.

Stil zingt: Lang verwachte Koning

 

Wil je een melding ontvangen, zodra de nieuwe aflevering live is? Meld je dan nu aan via onderstaande knop.

Afleveringen

Titels en data (klik op de titel om de betreffende aflevering te bekijken)

Dag 1

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Gen. 1 : 1

Maandag 25 maart

Dag 2

De verwachting, de hoop op verlossing, is uitgekomen!

Dinsdag 26 maart

Dag 3

’opdat een ieder die gelooft…..’

Woensdag 27 maart

Dag 4

‘Wie zonder zonde is,
werpe de 1e steen. ‘

Donderdag 28 maart

Dag 5

Blijf bij mij
en waak hier met mij.

Goede Vrijdag 29 maart

LPB media in samenwerking met:

'Stil...'

Annette Oosterhoff

Ineke van de Beek

Annet Stam

Volg de serie: Wonder van Vergeving

9 + 6 =