Technimedia

In de afgelopen jaren hebben we voor het maken van producten voor de pijlers MEELEVEN en TOERUSTEN steeds de beschikking gehad over kwalitatief goede technische apparatuur. We hebben steeds als beleid gehad dat we goed materiaal moesten hebben om mee te werken. Dat uitgangspunt willen we nog steeds volhouden in de toekomst.

Verder heeft LPB media steeds kunnen rekenen op deskundige vakmensen als technische vrijwilligers. Ze zijn (bijna) allemaal voor hun dagelijks werk werkzaam in het vakgebied van ICT, installatietechniek, bouw, communicatie en audiovisuele dienstverlening. Het zijn professionals, maar we hanteren als organisatie het uitgangspunt dat we de beste amateur willen zijn. We blijven immers een vrijwilligersorganisatie die zich zal moet beperken in haar budget. In overleg met de technische vrijwilligers willen we onze beschikbare kennis en apparatuur delen met kerken en andere christelijke organisaties.

De diensten op een rij:

Kerktechniek
Websites
Vormgeving
Verhuur apparatuur

Het breed laten weten welke mogelijkheden we hebben is ook een speerpunt dat een wat diepere grond kent. We zien namelijk in de huidige maatschappij dat er veel gebruik gemaakt wordt van nieuwe media en technieken op het gebied van beeld en geluid. In de christelijke wereld en met name in de traditionele kerken blijven we daarin achter. Een speerpunt van bestuursbeleid is om in het kerkenwerk kansen en uitdagingen van beeld en geluid aan te gaan. Daarin willen we een stimulerende rol innemen, faciliteren en meehelpen om te pionieren. We willen daarbij de centrale vraagbaak en aanbieder zijn van digitale infrastructuur en communicatie.

Producten maken voor een andere organisatie kan ook een goede win-win situatie opleveren. Want deze producten kunnen we vervolgens ook gaan aanbieden op onze mediakanaal Beleefmee.nl en/of de website Opkijken.nl.

Als laatste verhuren we tegen voorwaarden ons apparatuur zonder personeel. Hiermee belasten we de vrijwilligers niet, maar geeft het wel de mogelijkheid tot intensiever en efficiënter gebruik van deze veelal dure apparatuur.