Voordelig geven via een schenkingsovereenkomst

U wilt schenken aan LPB media en maximaal profiteren van fiscaal voordeel? Omdat LPB media beschikt over een ANBI-status zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Het voordeel: u betaalt minder belasting en LPB media krijgt meer zicht op giften die we de komende jaren mogen verwachten.

Aan uw giftenaftrek – binnen uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting – zit echter wel een onder- en bovengrens. Maar door vooraf vast te leggen hoeveel u de komende 5 jaar geeft, gelden die boven- en ondergrens niet. U kunt dan het hele giftbedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daarvoor is wel een schenkingsovereenkomst nodig.

Hoe werkt het?
U kunt hier het Schenkingsovereenkomst van LPB media downloaden. Vul de gevraagde onderdelen van de overeenkomst in, onderteken de overeenkomst en stuur het exemplaar naar LPB media. Vervolgens krijgt u het exemplaar retour, ondertekend door LPB media en voorzien van een schenkingsnummer. Bewaar vervolgens het ondertekende exemplaar van de schenkingsovereenkomst in uw administratie: bij controle van uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende schenkingsovereenkomst opvragen.

Heeft u nog vragen over het opstellen van een schenkingsovereenkomst? Of wilt u overleggen over de (project-)bestemming van uw gift? U kunt hiervoor contact opnemen met LPB media via info@lpbmdia.nl of bel 038 427 04 48.