Samenwerkingspartners

Steunpunt Bijbelstudie
Het Steunpunt Bijbelstudie biedt praktische ondersteuning voor het bestuderen van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis. Ze hebben hierbij jou persoonlijk, maar ook jouw groep op het oog, om je geloof te versterken en je toe te rusten tot Gods dienst. Ze helpen je graag op weg door lees-, kijk- en luistermateriaal aan te bieden.

Vereniging De LOK
De LOK is een vereniging die deskundig en onafhankelijk adviseert, keuringen verricht, kennis overdraagt en de belangen van haar leden behartigt waar het betreft kerktechnische zaken. Denk hierbij meer specifiek aan de aspecten beeld, geluid en ringleidingen. Het doel van de LOK is de realisatie van een ongestoorde, duidelijke en natuurgetrouwe weergave van geluid en beeld in kerkgebouwen en bij mensen die op afstand daarmee verbonden willen zijn.

Groot Nieuws Radio
Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation dat uitzendt via DAB+, internet en interactieve tv. Elke dag hoor je bemoedigende en opbouwende radioprogramma’s en christelijke muziek.

Bijbelvereniging
De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten. Daarnaast verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielbezoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers, pastoraal werkers en warmhartige christenen. Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.

Steunpunt Kerk & Werk
Vereniging Steunpunt Kerkenwerk (SKW) adviseert kerken (GKv, CGK en NGK) in hun rol als “werkgever” en beheerder. SKW biedt ondersteuning bij de invulling van kerkelijk personeelsbeleid en bij materiële en financiële zaken, zoals kerkgebouwen en kerkelijk bestuur.

Verre Naasten
Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die Nederlandse kerken ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dat doen we vanuit de missie: geloof delen wereldwijd!

Kerkpunt
Zij willen lokale kerken dienen door middel van inspiratie, advisering en begeleiding. Ze zijn er voor alle kerken en dragen met elkaar bij aan vitale geloofsgemeenschappen en een hoopvolle samenleving door geloof te leven en te beleven. Vanuit een levend geloof, met hart voor de kerk en met hun kennis en ervaring willen ze jou inspireren en begeleiden. Om zo bij te dragen aan de toekomst van jouw kerk; voor de kerkgemeenschap zelf en voor de omgeving.

Nederlandse Christelijk blinden- en slechtzienden Belangenvereniging
De NCB behartigt de belangen van mensen met een visuele en/of leesbeperking in het algemeen, maar vooral in de kerken. Hiervoor organiseren ze gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben. Zo bevorderen ze onderlinge betrokkenheid. Daarnaast kan iedereen binnen de kerken bij hen terecht met vragen over het faciliteren van gemeenteleden met een leesbeperking. Ook bieden ze heel praktische ondersteuning aan pastoraat en diaconaat voor deze doelgroep.