Samenwerken in geloofsgroei

Het christelijk geloof is in onze cultuur niet meer vanzelfsprekend. Dat dwingt ons dieper na te denken over hoe, waarom en waartoe mensen betrokken worden bij geloof, bij het koninkrijk van God. Dit heeft onder andere consequenties voor de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren. Ouders, kerk en school vormen samen een gemeenschap, waarin kinderen worden opgevoed met het oog op de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Daarom publiceert Opkijken.nl i.s.m. Beleefmee.nl een dossier met het thema: Samenwerken in geloofsgroei, n.a.v. het symposium Greijdanus Zwolle waar LPB media opnames maakte.

Ga naar dit themadossier

Gebruik deze afbeelding voor sociale media

PowerPoint beeldverhouding 4:3

PowerPoint beeldverhouding 16:9