Presentatie

Een presentatie voor kerkelijk werkers of voor bijvoorbeeld de senioren in uw gemeente wordt graag door LPB media verzorgd. Een duidelijke uiteenzetting van wat LPB media doet en biedt, welke producten worden gemaakt, voor wie die producten zijn en wat LPB media daarmee wil bereiken biedt inzicht en mogelijkheden om op de juiste manier mee te kunnen leven met gereformeerde evenementen en gebeurtenissen. Tijdens de presentatie is er volop gelegenheid om van gedachten te wisselen of om vragen te stellen over het werk van LPB media.

U kunt voor een voorlichtingsbijeenkomst contact opnemen met ons:
Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle.
Kantooradres: Dokter Spanjaardweg 4b, 8025 BT Zwolle
Telefoon 038 427 04 48
(Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00-13:00 uur)
E-mail: info@lpbmedia.nl