Nalatenschap

Nalatenschap
Wij geloven dat we door ons werk met eigentijdse media mensen dichter bij God mogen brengen. LPB media maakt zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven. Uw steun draagt bij aan ons dagelijks werk en wij zijn God dankbaar voor alles wat wij mogen doen in Zijn koninkrijk.

Vastlegging in testament
Vindt u het belangrijk dat geloof en kerk dichtbij mensen wordt gebracht? Dan kunt u ervoor kiezen om in uw testament vast te laten leggen dat u een bepaald bedrag nalaat aan LPB media.

U kunt op de volgende manier nalaten:

  • Erfstelling: U neemt LPB media als mede-erfgenaam op in uw testament. Op deze manier laat u een percentage van uw erfenis na.
  • Legaat: U neemt een vastgesteld bedrag op in uw testament dat u aan LPB media nalaat. Voordat de erfgenamen de erfenis verdelen, wordt een legaat uitgekeerd.

Hoe werkt het?
Het vastleggen van een bijdrage aan LPB is eenvoudiger dan u denkt. U geeft tijdens een gesprek bij uw notaris aan wat uw wens is wat betreft het nalaten. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. Vervolgens ontwerpt hij een tekst waarin vastgelegd staat wat uw wensen zijn. Zodra u hiermee akkoord bent, wordt tijdens een tweede gesprek alles ondertekend en ligt het vast. Omdat uw testament een persoonlijk document is, kunt u het op ieder moment weer aanpassen. Dus u zit niet vast aan uw vastlegging indien u van gedachten verandert.

Wilt u meer informatie over nalaten aan LPB media? Dan kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of notaris. Uiteraard willen wij u ook graag verder helpen! U kunt ons bereiken op 038 427 04 48 of mail naar info@lpbmedia.nl.

Bekijk hier onze flyer over nalatenschap.