Meditatie met gebaren

door Ds. F.C. van Dijke

De meditatie van ds. F.C. van Dijke gaat over bidden en vooral over de vraag: hoe hou je bidden vol? Soms is bidden prachtig maar soms denk je dat God ver weg is. In Lukas 18 gaf Jezus aan zijn discipelen een voorbeeld waarmee hij laat zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven. Als je met God in gesprek gaat, gaat dat eeuwig door.

Ga naar deze meditatie met gebaren op Beleefmee.nl

Gebruik deze afbeelding voor sociale media

PowerPoint beeldverhouding 4:3

PowerPoint beeldverhouding 16:9