Lezing – Gestold wantrouwen

Gestold wantrouwen als het onbedoelde effect van secularisatie
Spreker: Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

We zijn op zoek naar nieuwe handvatten, instrumenten en waarborgen om onze vreedzame en welvarende toekomst te garanderen voor ons en ons nageslacht. Maar dit heil zal niet van de overheid komen (of in beperkte mate), de burgers, wij, moeten bruggen slaan en wantrouwen wegnemen. Ook instanties zoals kerken en geloofsgemeenschappen, buurtinitiatieven, sportverenigingen… Wat kunnen wij bijdragen aan de opbouw van vertrouwen in deze wereld? Zijn christenen in Nederland misschien ook teveel geseculariseerd? Er is een kerkelijk geluid nodig van geloof, hoop en liefde in (vooral) daden en woord tegen polarisatie.

Ga naar de lezing

Gebruik deze afbeelding voor sociale media

PowerPoint beeldverhouding 4:3

PowerPoint beeldverhouding 16:9