WegWijs over ‘Engelen’

“Hoe weet je wat engelen zijn? De enige betrouwbare kennis die we van of over engelen hebben is alleen te vinden in de bijbel. En hoeveel er ook over hen wordt verteld, het is beperkt en mysterieus”, zegt ds. Kees Haak. Hij schrijft voor het themanummer ‘Engelen’ in het blad WegWijs van steunpunt Bijbelstudie.

“In de bijbel lezen we over de duivel en zijn boze geesten, en over hun invloed maar veel meer lezen we over engelen en hun betekenis”, laat hij weten. “Wie zijn de engelen? Je wordt gemakkelijk op het verkeerde been gezet door allerlei voorstellingen over engelen. God vertelt er over in de Bijbel!”

Ds. Kees Haak geeft uitleg en is hoofdschrijver van dit blad dat eind november bij haar leden op de mat gevallen is, met o.a. de onderwerpen:
– Het bruggetje van Smytegelt.
– Wat doet een engel?
– Bescherming en leiding van Michaël.
– Geen ruimte en tijd voor aartsengelen.

Nieuwsgierig?
U kunt dit exemplaar gratis aanvragen!

Schuiven naar boven