ds. Evert Everts

Ik ben als predikant werkzaam in de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK in Deventer, in de
Koningskerk. Sinds dit jaar ook intercultureel pionier.

Ik werk mee aan deze serie van diensten omdat ik ervan overtuigd ben dat de God van de Bijbel ook
in deze tijd zijn goedheid en liefde aan de mensen in deze wereld bekend wil maken. En dat Hij dat
vooral doet door zijn Zoon, Jezus Christus.

Speciale aandacht is er in deze diensten voor de engelen. Het zijn de trouwe dienaren van God die er
altijd op gericht zijn dat God groot wordt en zijn wil tot stand zal komen. Ze treden juist op rond de
komst van Christus. Ook als ze niet op de voorgrond treden, zien ze vol spanning uit naar wat
Christus uitwerkt voor de wereld.

De teksten waarover ik zal preken zullen we steeds in verband zien met een geschiedenis uit het
Oude Testament. Het kind dat Zacharias en Elizabeth zullen krijgen, zal als een bode uitgaan in de
kracht van Elia. En bij de engelenmacht die aan de herders verscheen, gaan we op de achtergrond
Elisa zien, die in geloof paarden en wagens van vuur om zich heen ziet (2 Kon.6).

Er gaat van deze geschiedenissen een prachtige boodschap uit: God heeft een gepast antwoord op
de vragen en problemen van deze wereld en mensheid in nood. Vertrouw je aan Hem toe, en Hij zal
redding geven tot eer van Zijn naam.

De onderwerpen waarover ds. Evert Everts spreekt zijn:
Ruim baan voor de Heer! – 6 december 2020
Met ingehouden adem – 25 december 2020

Schuiven naar boven