ds. Dick Dreschler

Mijn naam is Dick Dreschler, ik ben 44 jaar en ben sinds zeven jaar verbonden aan de Gereformeerde
Kerk vrijgemaakt van Heemse. Daarvoor stond ik in Lemelerveld en Beilen/Hooghalen. Ik ben
getrouwd met Petra en heb vijf kinderen in de leeftijd van 11-20 jaar.

Ik doe graag mee met het project van Advent en Kerst om in deze coronatijd ons toch met elkaar
verbonden te weten en het feest van Jezus’ geboorte te vieren. Vaak werken we met een thema
rondom kerst, en het spreekt me aan dat het dit jaar over engelen gaat.

Engelen vervullen in het Oude Testament een bijzonder rol als het gaat om de advent, de
verwachting van de komst van Jezus. Zij worden op de bijzondere momenten ingezet om Gods
boodschap te vertellen, met als hoogtepunt het ‘Ere zij God’.

Nog steeds zendt God engelen om ons heen. Vaak ben je je er niet zo van bewust, maar op
bijzondere momenten kan het gebeuren dat je merkt dat ze er zijn. Toen ik over engelen preekte,
kwamen verschillende mensen naar mij toe en deelden bijzondere ervaringen.

Ik hoop dat een serie tijdens Advent en Kerst over de engelen ons meer zicht op God en zijn goede
boodschap mag geven en ons meer aan Hem en elkaar mag verbinden, onderweg naar het moment
wanneer Jezus komt, omstraald door luister en omringd door alle engelen.

De onderwerpen waarover ds. Dick Dreschler spreekt zijn:
Verbannen of thuiskomen? – 29 november 2020
Verheug je over hemels nieuws! – 13 december 2020

Schuiven naar boven