Kerktechnische diensten

In de huidige maatschappij wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe media en technieken op het gebied van beeld, geluid en livestream. In de christelijke wereld en met name in de traditionele kerken is het van belang om ook digitaal zichtbaar te zijn. LPB media neemt hier een stimulerende rol in en faciliteert. Wij willen daarbij de centrale, onafhankelijke vraagbaak en aanbieder zijn van digitale infrastructuur en communicatie.

De beste amateur!
De deskundige vakmensen en technische vrijwilligers binnen LPB media zijn (bijna) allemaal voor hun dagelijks werk werkzaam in het vakgebied van ICT, installatietechniek, bouw, communicatie en audiovisuele dienstverlening. Het zijn professionals, maar wij hanteren als organisatie het uitgangspunt dat we de beste amateur willen zijn. Wij blijven immers een vrijwilligersorganisatie die zich zal moeten beperken in haar budget.

Wij willen onze beschikbare kennis en kwalitatief goede, technische apparatuur delen met kerken en andere christelijke organisaties.

De inzet van mensen en middelen voor deze dienstverlening omvat ongeveer 35% van het totaal. Meer opbrengsten van dit werk komt ten goede aan de missie gedreven doelstelling.

Voorbeelden van facilitaire werkzaamheden zijn:
• multimedia producties maken voor organisaties en bedrijven
• zaalversterking bij bijeenkomsten (o.a. Bijbelstudiedagen)
• livestreams verzorgen via verschillende platforms
verhuur apparatuur, ook onze professioneel ingerichte regiewagen (beeld, geluid, opname en stream)
websites bouwen en beheer e-mailadressen
advies en bemiddeling aan kerken en christelijke organisaties
• secretariële en administratieve ondersteuning (backoffice) voor derden
Onze eigen medewerkers kunnen prachtig vormgeven, maar wij werken ook samen met onderwijsinstellingen, o.a. Cibap, de toonaangevende vakschool op het gebied van vormgeving.
De producten die wij voor jou maken kunnen een goede win-win situatie opleveren als wij deze producten vervolgens mogen aanbieden op ons mediakanaal Beleefmee.nl en/of de website Opkijken.nl.

‘MENUKAART’ facilitair aanbod plaatselijke kerken:

Kerkzijn-online

Je wilt als kerk op aansprekende wijze online aanwezig en vindbaar zijn. Maar hoe doe jij dat, met een beperkt budget en de inzet van vrijwilligers? Op kerkzijnonline.nl vind je gratis tips en advies op het gebied van Techniek & Beheer, Communicatiebeleid, Sociale Media en Evangelie & Internet. Ook publiceren wij regelmatig inhoudelijke blogs met inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

De LOK
De Landelijke Organisatie Kerktechniek is een vereniging die deskundig en onafhankelijk adviseert, keuringen verricht en kennis overdraagt. Denk hierbij aan alle zaken aangaande het medium kerkradio, kerkTV en ringleiding in kerkgebouwen. Daarbij verzorgt De LOK ook voorlichting en trainingen in het gebruiken en het bedienen van de apparatuur. Ook het verrichten van geluidsmetingen en controle van de ringleiding behoort bij dit werk. Verder biedt De LOK technische en organisatorische advisering (geheel of gedeeltelijke projectbegeleiding bij vervanging, vernieuwing of uitbreiding van de kerkapparatuur).

Portal Beamteams
In het beamerportal van Opkijken.nl vind je informatie, tips en trucs rondom het beamen in de kerk. Het beamteamportal ondersteunt de beamteams in de kerk. Er is informatie te vinden over de hardware en software die veel gebruikt wordt bij het beamen in de kerk. Ook vind je hier teksten en liederen voor het beamen in de kerk en je leest over licenties en juridische zaken. Verder is het mogelijk informatie uit te wisselen of om ervaringen te delen met andere beamteams.

Webdiensten
Voor Deputaten Administratieve Ondersteuning (DAO) hebben we heel wat jaren het beheer gedaan voor hun web- en mailserver. DAO heeft deze dienstverlening per 2019 stopgezet en wij hebben dit in eigen beheer overgenomen. Plaatselijke kerken hebben hun website en e-mailadressen op deze server. Hierbij maken zij gebruik van onze helpdesk die de kerkelijke taal spreekt. Uit reacties merken wij dat kerkelijk werkers dit erg waarderen. Bijvoorbeeld omdat een predikant of een scriba anders bellen moet met partijen als Ziggo of KPN.

Interactieve video
Met ‘HiHaHo Video Enrichment’ (waarmee wij samenwerken) maak je bestaande en nieuwe video’s interactief. Dit biedt veel mogelijkheden voor het gebruiken van andere vormen bij bijbelstudie, catechese, jeugd- en kinderwerk in de kerken. Via een abonnementensysteem is het mogelijk dat kerken met elkaar deze kosten dragen, maar ook elkaars producten uitwisselen en benutten.