Kerktechniek

Print

Ons kantoor is ook het uitvoerende bureau van de Landelijke Organisatie Kerktechniek. De LOK is een organisatie die deskundig en onafhankelijk adviseert, keuringen verricht, kennis overdraagt en de belangen van haar leden behartigt wat de kerktechnische zaken betreft. Denk hierbij specifiek aan de aspecten beeld, geluid en ringleidingen. Ook op beleidsmatig vlak is er nauwe samenwerking, doordat de bestuursfuncties door dezelfde personen worden ingevuld.