Jaarverslag 2023

Wat een prachtige rij aan activiteiten mag er in dit jaarverslag worden vastgelegd.
Met een dankbaar hart kijken we terug op 2023. Wat een grote diversiteit aan onderwerpen hebben we mogen onderzoeken en in beeld, tekst en geluid vastgelegd.

Dankbaar. Omdat er voldoende financiële middelen waren. Dankbaar voor al die enthousiaste vrijwilligers die hun tijd en gaven belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Diep dankbaar dat God, door al deze mensen en activiteiten heen zijn zegen heeft gegeven over dit werk. Werk, waarvan we hopen dat u, als donateur, het blijvend belang ziet van uw gift. Uw donatie is, aangezien we geen subsidie of kerkelijk quotum ontvangen, onmisbaar voor onze stichting. En dit werk… we willen het zó graag blijven doen – tot eer van God – om met al onze activiteiten geloof, kerk & thuis te verbinden!

Jaarverslag 2023

Januari

Thema: Voorspoedig nieuwjaar!
Muiek: Klankenregen – documentaire over beiaardier Boudewijn Zwart
Denk eens mee: Onvoorstelbaar wonderlijk met Grietje Veenstra  & Gestold wantrouwen met Pieter-Jaap Aalbersberg
Podcast: HC, wat moet je ermee? Vervolg met Simon van der Lugt en Gertjan Klapwijk

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/BeeldmerkHC_PODCAST_DEFF-768x770.png

Februari

Thema: In de kerk – uit de kerk God is groter dan kerkverlating
Denk eens mee: over kerkverlating met Anja Moesker
Denk eens mee: Waarom wel of niet naar de kerk? Met Marjolijn van der Stelt
Gaaf:  A Rocha – Dronten
Muziek: Compilatie Koorconcert Oekraïne In de Bovenkerk Kampen
40 dagen hier & nu: Samen op weg naar Pasen –  een podcast serie over veranderen
WegWijs: In de kerk – uit de kerk – jaargang 77 – no 1 van Steunpunt Bijbelstudie
Opkijken: Themadossier In de kerk – uit de kerk

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/thumb_dossierIDKUDK.png

Maart

Zeven profetische houdingen  – Evert Jan Ouweneel
Echt opgroeien in een wereld die in brand staat

April

Thema: Wetenschap in Gods wereld – Vertél mij wat…
Denk eens mee: Wetenschap & geloof met Corien Oranje & Mission Impossible met Drs. Hans Hoogerduijn & Laat je verwonderen! met Hanna Holwerda
WegWijs: Wetenschap in Gods wereld – jaargang 77 – no. 2 van Steunpunt Bijbelstudie
Opkijken: Themadossier Wetenschap in Gods wereld
Live muziek: Passie-Paasconcert in de Bovenkerk te Kampen
Live: Symposium De kerk en het slavernijverleden
Muziek: 70 jaar Gereformeerd Groninger Mannenkoor (deel 1)

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/thumB2_BSB_dossier.png

Mei

Thema: Bevrijd!
Muziek: Oranjeconcert uit de oude doos
Denk eens mee: Holocaust Memorial Evening met Bert Woudstra & Herinneringen aan 1945: Zes bewoners van De Amandelboom Bilthoven vertellen over oorlog en bevrijding.
Live: ‘Wat gescheurd was wordt weer heel.’ Viering van de hereniging van de NGK en de GKv in de Jacobikerk Utrecht.

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/bevrijding.png

Juni

Thema: Moderne Devotie – ‘dat volgen van Mij, wordt dat nog wat?’
Lezingen: De Ontmoetingsdag met Jos Douma & Mink de Vries
Denk eens mee: Van brouwerij tot kerkgebouw – gesprek met Wim Verheij, organist & koster van het kerkgebouw in Windesheim.
Gaaf: A Rocha Amersfoort
Muziek: 70 jaar Gereformeerd Groninger Mannenkoor (deel 2)
WegWijs: Moderne Devotie – jaargang 77 – no 3 van Steunpunt Bijbelstudie
Opkijken: Themadossier Moderne Devotie

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/TaK1320-700x466-1.png

Juli/Augustus

Thema: Laad me met rust – zomertijd
Uit het archief van Beleefmee:
Met de psalmen door Nederland/Vakantiebijbelpakket Op weg naar de grote zomer/30 dagen met Esther/Gods nieuwe wereld

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/Rustpunt.png

September

Thema: Vier de kerk – Mooi ben je, kerk, en wat geef je ons veel!
Denk eens mee: Reden genoeg om te vieren? Marinus Bos in gesprek met kleine kerkelijke gemeentes
Lezing: Doen wij ertoe met elkaar? Tedtalk met Prof. Dr. Arnold Huijgen
Muziek: ‘Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon’. Muziekcompilatie viering hereniging NGK & GKV
Wegwijs: Vier de kerk – jaargang 77 – no. 4 van Steunpunt Bijbelstudie
Opkijken: Themadossier Vier de Kerk

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/VierdeKerkThumb.png

Oktober | November

Thema: Op naar de eindstreep
Lezing: De kerk en het slavernijverleden met Prof. Dr. Alex van Stipriaan
Lezing: Meegaan of weerstaan? De schrift, de tijd en het kerkverband met Prof. Dr. Herman Selderhuis
Gaaf: Groen geloven met Carla Dik Faber
Wegwijs: Hebreeën – jaargang 77 – no. 5 van Steunpunt Bijbelstudie
Opkijken: Themadossier Hebreeën

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/03/Dossier_Hebreeen-1.png

December

Thema: Advent & Kerst
Muziek: Ingewikkeld kind – een rauwe serie van 9 afleveringen voor Advent 7 Kerst met Volk met een vreemd Verhaal  & Kerst in zang & muziek
Beleefmee: Advent: Plek voor Hem? Podcast met een blijde boodschap

https://lpbmedia.nl/wp-content/uploads/2024/01/Bedelmail_Ingewikkeld-Kind-768x405.jpg

Enkele cijfers

Opbrengst donaties/giften – 205.239 Euro
Opbrengst dienstverlening – 166.690 Euro
Aantal vaste donateurs – 4.198

Aantal vrijwilligers – 172
Aantal Fte in loondienst – 2,5fte

Gebruikers mediaplatform Beleefmee – 6865
Website bezoekers Opkijken – 154.158

Eigen videoproducties – 52
Aantal livestreams – 21

Jaarlijkse adviseringstrajecten kerktechniek – 8
Workshops kerktechniek – 2
Technisch beheer websites inclusief mail – 455

Samenwerking Bijbelvereniging

Door onze facilitaire dienstverlening worden verschillende websites onderhouden waaronder de site www.vragenovergeloven.nl Deze site wordt goed bezocht en in 2023 zijn er 572 Bijbels aangevraagd! Dankzij de Bijbelvereniging – voorheen de Nederlandse Gideons – hebben al deze aanvragers een Bijbel ontvangen.

Tot slot

Wat zijn we God dankbaar voor de vele mogelijkheden die we van Hem mochten ontvangen in 2023. Van Hem ontvingen we via de trouwe donateurs genoeg financiële middelen en Hij gaf ons ook enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie, evenals de donateurs. LPB media heeft geen enkele subsidie of kerkelijk quotum. Donateurs zijn daarom onmisbaar! We hopen dat de diaconale functie door meer mensen ontdekt en doorgegeven wordt, ook aan de kerkleden die niet meer zo mobiel zijn. Het draagvlak binnen kerken blijft essentieel ook als basis naar de toekomst toe. In de maatschappij en in de kerk kunnen we iets voor de ander betekenen. Als rentmeesters mogen wij het kerkelijk en geestelijk leven versterken, tot eer voor de Heer!

Het bestuur LPB media:

  • Dirk-Albert Prins – 1ste voorzitter
  • Trudy van der Boom – 2de voorzitter
  • Marja den Ouden – secretaris
  • Irma van Leussen – penningmeester
  • Gerard Nederveen en Christiaan Heidema – leden
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]