HiHaHo – peiling interactieve video

Vul in onderstaand filmpje onze peiling in

Het gebruik van online video is niet meer weg te denken. Ook niet binnen het kerkelijk leven. Videofilmpjes die toegankelijk zijn via smartphone of tablet worden hoe langer hoe meer gebruikt om: – kennis te delen, – informatie over te dragen, – ervaringen uit te wisselen, – elkaar te attenderen op belangrijke gebeurtenissen.
Sinds kort hebben we contact met een organisatie die aan het gebruik van video een serieuze meerwaarde kan geven. Met ‘HiHaHo Video Enrichment’ kunnen video’s interactief gemaakt worden. Dit geeft o.a. veel mogelijkheden voor andere vormen bij bijbelstudie, catechese, jeugd- en kinderwerk. Een paar voorbeelden van hoe zo’n interactieve video eruitziet zijn te bekijken door op de volgende screenshots te klikken:

Wij doen nu een peiling binnen de kerken om te kijken of er belangstelling is voor het gebruik deze uiterst gebruiksvriendelijke software. De peiling zelf hopen we uit te voeren via, inderdaad, een interactieve video. Bij het bekijken van bovenstaande video van ongeveer twee minuten ziet u op uw beeldscherm in totaal zeven vragen verschijnen waarop u antwoord kunt geven.
HiHaHo is bereid deze software ons aan te bieden voor een sterk gereduceerde prijs. De software kan gebruikt worden door voorgangers, catecheten, leiders van studiegroepen, jeugdwerkers binnen de gemeente. We denken aan een licentiemodel, waarin rekening gehouden wordt met ‘kleingebruik’, ‘gemiddeld gebruik’ en ‘grootgebruik’. Via de peiling willen we ook in kaart proberen te brengen hoe groot het gebruik per aangesloten kerk naar verwachting zal zijn.
Zoals gezegd: de software is zeer gebruiksvriendelijk. Eigenlijk kan iedereen met online basisvaardigheden zo met HiHaHo aan de slag. Maar de makers van de software bieden aan om tijdens workshops van een dagdeel toekomstige gebruikers snel vertrouwd te maken met alle mogelijkheden. Bij voldoende belangstelling organiseren wij zulke workshops.
Wilt u mee doen met deze peiling? Indien u het lastig vind om zelf deze peiling te beantwoorden, zou u dan zo vriendelijk willen zijn iemand anders in uw kerkelijk gemeente erop te attenderen die dit kan/wil en ook een schatting naar gebruiksmogelijkheden kan maken voor uw gemeente?
Alvast hartelijk bedankt, we denken dat deze mogelijkheid past in het kerkzijn van deze tijd.

Download hier de project flyer.