Jannes Hamming

Mijn naam is Jannes Hamming en ik werk als allround monteur bij Friesland Campina Cheese in Bedum. Ik ben getrouwd en mijn vrouw en ik hebben twee dochters, één zoon, een schoonzoon en een kleinzoon.

In mijn vrije tijd heb ik allerlei bezigheden voor de kerk, voor EHBO en verschillende bezigheden als vrijwilliger. Verder zijn er altijd wel klusjes in en om huis voor mij te doen. Het is mijn hobby om zo veel  mogelijk klusjes zelf te doen. Als ik er tijd voor heb lees ik graag boeken.

Ik ben ambassadeur voor de Luisterpost/Bralectah in Bedum.

De dienstverlening van De Luisterpost/Bralectah spreekt mij erg aan. De LPB dient het kerkelijk leven met technische middelen en volgt de ontwikkelingen en veranderingen op technisch en kerkelijk gebied. Vroeger met cassettebandjes. Later aangevuld met videobanden, Cd’s, Dvd’s en nu met internetuitzendingen. De themapresentaties om te gebruiken op vereniging en in gespreksgroepen geven goede ondersteuning bij behandeling van die onderwerpen.

De LPB is ook vertegenwoordigd in de LOK. Zo wordt de technische kennis binnen de LPB ook beschikbaar voor de kerken die daaraan deelnemen.

De gebruikers maken steeds meer gebruik van modernere middelen en de LPB gaat daarin gewoon mee. In de toekomst neemt denk ik het aantal gebruikers, die via de verzendadressen worden bediend, af. De nieuwe gebruikers zullen gebruik maken van internet. Waarschijnlijk komt er ook meer vraag naar themapresentaties. De ondersteuning van kerken door advies op het gebied van beamen en geluid en licenties e.d. die daarbij nodig zijn zie ik als nieuwe tak in de activiteiten van de LPB.

De LPB houdt diaconieën op de hoogte van hun activiteiten en dat lijkt mij ook noodzakelijk om een meelevende achterban te houden. De producten van de LPB worden dan goed benut en de financiële ondersteuning van de LPB blijft dan doorgaan.