Han Beeuwkes

Vertel eens iets over uzelf. Wat doet u in het dagelijks leven? Wat zijn uw hobby’s?

Mijn naam is (Jo)Han Beeuwkes. Ik ben opgegroeid in Zaandam en ben altijd lid van de vrijgemaakte kerk geweest. Na de Chr. Mulo ben ik naar de gereformeerde kweekschool in Amsterdam gegaan. Dus niet naar Amersfoort.

Welaan, na militaire dienst ben ik onderwijzer geworden op een “School met den Bijbel” in Hilversum. In deze plaats heb ik een studie biologie gevolgd en een onderwijsakte behaald. Vanaf mijn jonge jeugdjaren heb ik mij altijd beziggehouden met planten en vogels, zeg maar de veldbiologie.  In de Zaanstreek met zijn laagveenweiden en later opgespoten terreinen kon je naar hartenlust planten en vogels leren kennen. Samen met een vogelvriend zwierven we (jaren achtereen) elk vrij moment door het veld en hebben daar heel veel geleerd, wat je ook niet meer vergeet. Vogels en planten, en vooral zelf waarnemen, zijn me altijd blijven boeien.

In Zwolle kwam er een vacature voor biologie vrij, daar heb ik op gesolliciteerd en ben zo in Zwolle terechtgekomen. Na vier jaar ben ik gestopt, omdat het leraarschap niet iets voor mij was. Zodoende ben ik in de gezondheidszorg gekomen en heb zo’n 20 jaar gewerkt als sterilisatieassistent. Fysiek zwaar werk. In mijn vrije tijd heb ik mij, in verenigingsverband, nog jaren beziggehouden met veldwerk en dan vooral planten.

Door ziekte kwam er een eind aan mijn loopbaan. Op advies van mijn predikant kwam ik als vrijwilliger terecht bij het LVEA, later Dteg, weer later Centrum Dienst verlening GKv. Dit alles op één locatie: Het Gbouw, waar veel G-organisaties onder één dak samenwerken. Een daarvan is de Luisterpost. Ik ben hier terechtgekomen, omdat het Centrum Dienstverlening werd opgeheven.

Wat is uw functie bij de LPB?

Mijn functie bij de LPB is met name het, samen met andere vrijwilligers, klaarmaken van grote mailings, verzendwerk (ook voor Diaconaal Steunpunt), verzamelen van opnametips en leeswerk van diverse kerkelijke bladen, kerkbladen en overige lectuur. Vooral handmatig doe-werk spreekt mij op dit moment aan. Je bent dan bezig en kan toch rustig nadenken.

Wat spreekt u aan in de werkzaamheden van de LPB?

Het werk bij de LPB, vooral het opnamewerk door “de jongens” en overige vrijwilligers in den lande, met de regiewagen vol apparatuur, vind ik fantastisch. Maar ook de werkzaamheden in de kleine studio alhier. Ofschoon de techniek ervan mij boven de pet gaat: beeldschermen, snoeren, snoertjes en kabels en vooral knopjes. Een soort cockpit. Een interessante bijkomstigheid is ook dat je anders naar de TV kijkt: wat een werk en techniek en technische kennis zit erachter.

Hoe ziet u de toekomst van de LPB? Waar liggen kansen?

De LPB voorziet nog steeds in een behoefte gelet op de bestellingen van CD’s, DVD’s en verzoeken uit het land om opnames te maken van concerten, lezingen Schooldag Kampen en diverse gebeurtenissen op het breed-kerkelijk erf. Toch zal in de loop der tijd, of eigenlijk nu al, die behoefte gaan afnemen, althans in de huidige vorm. Dit komt doordat eigenlijk alleen ouderen en speciale doelgroepen nog gebruik maken van de producten. Voorheen waren dit vooral de cassettebandjes. De jongere generatie is opgegroeid in de digitale wereld en die voorziet hen in hun eigen behoeften: veel, snel, vluchtig en vooral direct en niet te lang durend. Jongeren gaan niet meer luisteren naar een preek of lezing, denk ik. Ze gaan niet meer luisteren naar concerten en CD’s van Kerst en Pasen en allerlei lezingen en studiebijeenkomsten. Zij hebben hun eigen belangstelling en hun eigen wijze van informatievoorziening. Dus zal op den duur de LPB niet meer voorzien in een behoefte, tenzij de LPB het roer omgooit, of beter gezegd de koers wijzigt en zich gaat bezinnen op de vraag: hoe kunnen we in stand blijven en relevante diensten leveren én voldoende inkomsten genereren. De toekomst van de LPB ligt mogelijk in samenwerking met andere beeld-en -geluid organisaties. Ik denk dan aan de EO of TWR. Nu is de LPB nog sterk kerkelijk gebonden. Misschien kan dat breder en gaat ze zich ook richten op andere kerkgenootschappen en daar “dienstbaar in beeld en geluid” zijn.

Heeft u tips of ideeën voor de LPB?

Tenslotte is van belang: hoe bereiken we de jongeren, of beter de nieuwe generatie. Ik denk dat dat wel lastig is. Mogelijk kan er in de kerkdiensten meer aandacht worden gevraagd voor het werk van de LPB, die dan ook wat te bieden heeft voor jong en oud. Moge het prachtige werk van die kleine deskundige LPB-organisatie gezegend blijven en zich verder creatief kunnen ontwikkelen in deze snel veranderende wereld en kerkelijk wereld.

Dit gesprek is opgeschreven in april 2017.
In het voorjaar van 2023 is Han Beeuwkes overleden.