Dick Scheepstra

Vertel eens iets over uzelf. Wat doet u in het dagelijks leven? Wat zijn uw hobby’s?

Ik ben tientallen jaren actief geweest als directeur van grote openbare bibliotheekorganisaties en ben sinds 1999 met veel plezier actief als consultant in de bibliotheekwereld, het archiefwezen en de museale sector, met uitstapjes in de commerciële wereld. Ik ben gelukkig getrouwd en mijn vrouw en ik hebben drie kinderen en momenteel twee kleinkinderen. Hoewel ik inmiddels 69 jaar ben, ben ik nog op alle fronten actief. Tot juli vorig jaar heb ik full time betaald gewerkt, laatstelijk o.a. als interim-manager van de bibliotheek van de Hoge Raad in Den Haag. Ik blijf voorlopig nog betaald werk doen, maar zo’n anderhalve dag per week. Ik certificeer openbare bibliotheken als zgn. auditor. Openbare bibliotheken moeten een soort keurmerk hebben om formeel deel uit te kunnen maken van het landelijke bibliotheekbestel. Ook blijf ik actief in de toeristische sector. Daarnaast doe ik (te) veel vrijwilligerswerk. Ik ben voorzitter van de Landelijke organisatie voor Kerktechniek, waar de LPB nauw mee samenwerkt, voorzitter van de stichting Present Alkmaar en voorzitter van het Deputaatschap Mediazaken van de GKv. Van daaruit ben ik ook lid van de Media Adviescommissie van Zendtijd voor Kerken. In Hilversum zijn er veel ontwikkelingen op mediabeleid. Volledige kerkdiensten worden sinds september niet meer regelmatig uitgezonden via de TV (wel vooralsnog via de radio). Om het ontstane gat op te vullen, ben ik heel actief betrokken bij het zoeken naar alternatieven in goede afstemming met de EO om met de orthodoxe kerken mogelijkheden te creëren om in aanvulling op de EO-programmering op zondag een kerkdienst op internet uit te zenden.

Hobby’s heb ik tussen de bedrijven door ook nog. Reizen en ‘zelf’ filmen. Het bewerken van films is mijn ambitie voor de komende jaren, voordat de geraniums in zicht komen.

Wat is uw functie bij de LPB?

Ik ben sinds negen jaar voorzitter van de LPB. In die functie ben ik redelijk intensief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, zoals www.opkijken.nl.

Wat spreekt u aan in de werkzaamheden van de LPB?

Belangrijk vind ik vooral de diaconale functie, de traditionele taak om het meeleven met het kerkelijk leven mogelijk te maken, ook voor hen die daartoe maar in beperkte mate in staat zijn. Daarnaast vind ik het een uitdaging om de mogelijkheden en faciliteiten die de LPB in de loop der jaren heeft opgebouwd te gebruiken om ook andere aspecten van het kerkelijk en geestelijk leven te versterken. Vandaar ook Opkijken.nl gericht op ondersteuning van geestelijke toerusting.

Hoe ziet u de toekomst van de LPB? Waar liggen kansen?

Er zijn op media- en ICT-gebied zeer grijpende ontwikkelingen. De taken van de LPB worden daardoor beïnvloed. Soms komen er alternatieven, maar er zijn ook nog veel oude en nieuwe mogelijkheden op die uit te voeren. Kansen liggen er naast de genoemde verbreding van het aanbod, vooral ook in verbreding van de markt. De producten van de LPB zijn uiteraard ook heel geschikt voor vele andere kerkleden. Er wordt dan ook gewerkt aan nieuwe contacten met de GKv, NGK, vGKN enz. Door die verbreding kan de oorspronkelijk doelstelling van de LPB overeind blijven in een tijd waar er minder subsidies zijn en inkomsten uit donateurschappen dreigen terug te lopen. De LPB heeft overigens geen enkele subsidie of kerkelijk quotum.

Heeft u tips of ideeën voor de LPB?

Het draagvlak binnen de GKv-kerken blijft essentieel ook als basis naar de toekomst toe.