André de Kievit

Ik ben André de Kievit, 62 jaar oud en geboren in Rotterdam.
Ik ben getrouwd met Elizabeth en gelukkig!
Samen hebben we 8 kinderen gekregen en inmiddels 8 schoonkinderen en 12 kleinkinderen, zodat ons gezin nu uit 30 personen bestaat.
We wonen met z’n tweetjes in Zwolle; alle kinderen zijn uitgevlogen en hebben een eigen nestje gebouwd.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben sinds november 2012 gepensioneerd.
Ik ben voor één dag in de week vrijwilliger bij de Luisterpost.
Gemiddeld één dagdeel (per dag) werk ik aan m’n gezondheid. Dat doe ik door 7 – 10 kilometer te lopen en uit te rusten.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn werk is altijd m’n hobby geweest. Ik ben 41 jaar politieman geweest, in diverse, zeer verschillende functies.
Ook het kerkenwerk was een hobby. Ik heb ‘t in al z’n facetten meegemaakt; en nog….
Sinds m’n pensioen ben ik me gaan toeleggen op schilderen een leuke creatieve hobby, waar ik enorm veel van leer!

Wat is je functie bij onze organisatie
Ik mag assisteren bij PR & Communicatie. Daarnaast is mij gevraagd om m’n ideeën over de toekomst van Luisterpost|Bralectah op papier te zetten.

Wat spreekt je aan in onze werkzaamheden?
De doelgroep van LPB heeft m’n hart. Mensen die hebben meegeholpen om de kerk op te bouwen en de gemeenschap hebben gediend zijn inmiddels oud geworden en zijn beperkt geworden in het meeleven met alles wat in het kerkelijk leven gebeurt.

Ik vind het mooi om die mensen nu te dienen met onze gaven.

Hoe zie je de toekomst van ons werk? Waar liggen kansen?
Die heb ik verwerkt in m’n notitie ´Hoorders en Zieners´ gaan samen digitaal!

Heb je tips of ideeën?
Meer PR-activiteiten om meer bekendheid te geven aan dit mooie werk. LPB kan nog veel meer mensen dienen met haar geweldige producten!