Geschiedenis en archief

Onveranderd betrokken
In 1958 werd stichting Bralectah opgericht om lectuur in te lezen voor blinden en slechtzienden. Daarnaast werden er opnamen gemaakt van kerkelijke bijeenkomsten. Maar niet alleen mensen met een visuele beperking bleken behoefte te hebben aan dit soort opnames en daarom besloot het Bralectah bestuur voor deze bredere doelgroep een aparte stichting op te richten. Op 1 april 1966 wordt bij een notaris in Kampen de Stichting “De Luisterpost” in het leven geroepen. Iedereen is enthousiast en ervaart grote saamhorigheid. Wat klein begon groeit al snel uit in een netwerk van correspondenten die de mensen in hun eigen woonplaats voorzien van banden met gemaakte opnamen.

Verandering in opnametechniek
“Met één of twee grote recorders, wat losse microfoons en statieven in de kofferbak, reed je naar de kerk om opnames te maken”, vertelt LPB media-directeur Bernhard Jonker, “en het viel niet mee om steeds te ‘zeulen’ met deze zware spullen. Daarom werd een bus en caravan aangeschaft, beide ingericht met vaste recorders om vooral de grotere muziekopnames te verzorgen. Ongeveer acht kleine setjes werden door vrijwilligers in eigen auto meegenomen voor gebruik. Tot aan de jaren ’90 is deze techniek gebruikt, want digitale opnameapparatuur was te kostbaar”. Steeds meer mensen kregen een tv thuis of luisterde naar de radio en men wende aan een bepaalde kwaliteit van die uitzendingen. Begin jaren ’90 werden de recorders voor spoelenbanden vervangen door DAT-recorders. “Wij konden niet achterblijven in onze techniek”, legt Jonker uit. “Een flinke investering maar de apparatuur was beter te hanteren en de stap van analoog naar digitaal was een hele verbetering. Nu werken we met harde schijven en rechtstreekse opnames die heel eenvoudig te verwerken zijn.” Op de Schooldag van 1986 in Kampen werd voor het eerst met gehuurde middelen gefilmd om er een videoband van te maken, met gehuurde middelen. Nu wordt beeldmateriaal in HD-kwaliteit geleverd en heeft LPB media daarvoor een volledig ingerichte regiewagen in eigen beheer.

Verandering voor gebruikers
“Als ‘bandverzorger’ bracht je een bezoekje bij de mensen thuis, zo begon mijn eerste job”, zegt directeur Jonker. “De grote recorder met de betreffende band bleef bij de mensen thuis in bruikleen, -want hoe moest men deze band anders afspelen-, tot je deze weer moest ophalen. Deze bezoekjes betekenden veel voor de mensen die aan huis gebonden waren. Toen we overstapten naar de kleinere cassettebandjes kwamen we met de cassetterecorder onder de arm. Daarna stapten we over op CD/DVD.” Een afspeelapparaat daarvoor kon via LPB media met korting worden aangeschaft. Nu is steeds meer online via internet te volgen. Onze bezoekjes zijn daarmee verdwenen, het contact met de mensen thuis hebben we nu anders georganiseerd.

Verandering in inhoud
Om thuis precies te kunnen meemaken wat er in de kerk gebeurde, werd alles van A tot Z opgenomen. “Soms duurden de opnames wel drie uur lang. En vrijwilligers beschreven wat er gebeurde, bijvoorbeeld: ‘Nu lopen de mensen naar binnen’. Dat kan je nu niet meer maken”, lacht Jonker. “De opnames zijn nu toegespitst op het onderwerp en hooguit datum, locatie en spreker worden vermeld. Uit een lang referaat worden stukjes geknipt die geschikt zijn voor studiemateriaal dat door Opkijken.nl aangeboden wordt. Het moet allemaal sneller en korter maar we korten niet op de boodschap.”

Voorzitter Dick Scheepstra heeft een uitgebreid onderzoek gedaan binnen christelijk Nederland naar de haalbaarheid om van LPB media een ‘multimediaal-expertisecentrum van de kerken’ te maken. Daar wordt sindsdien aan gewerkt en de organisatie krijgt steeds meer vorm. LPB media berust nu op drie pijlers: meeleven – kerkelijk meedoen mogelijk maken via Beleefmee.nl, toerusten – ontvouwen van christelijke multimediamateriaal via Opkijken.nl en faciliteren – aanwezige kennis en techniek delen met anderen.

“LPB media wil er zijn voor de mensen die blij zijn met dit stukje service in betrokkenheid. Wij kunnen geen ziekte, eenzaamheid of welke moeilijke omstandigheden ook, wegnemen. Maar we kunnen, zoals De Luisterpost in 1966 ook is begonnen, het wel een beetje draaglijker maken”, aldus directeur Bernhard Jonker, “Want LPB media is blijvend van mening dat iedereen moet kunnen meedoen in de kerk.”

Tot en met het jaar 2017 zijn heel veel opnamen gemaakt. Hieronder vindt u catalogi met producten uit ons archief.

ADC-catalogus met producten die voor 1994 zijn uitgebracht
ADC-catalogus met producten 1994-2002 
LPB-catalogus deel 1
LPB-catalogus deel 2

Deze producten zijn ondergebracht bij het Archief en Documentatie Centrum (ADC) bij de TU in Kampen. De producten zijn alleen daar te bekijken en te beluisteren en te bestellen: telefoon 038 447 17 30 of e-mailadres info@adckampen.nl.

In de jaren 2013 – 2016 hebben we ook een heel aantal geluidsopnamen gemaakt die online terug te luisteren zijn via: https://soundcloud.com/lpbmedia. Het zijn veelal de audio-opnamen van de DVD’s die we gemaakt hebben.