Documentaire

LPB media wil in de eerste plaats met haar producten mensen betrokken houden bij het kerkelijk leven. Maar we zien het ook als taak om materiaal te maken om kerkleden geestelijk toe te rusten en te ondersteunen bij het vormen van een mening, al of niet samen met anderen, over actuele onderwerpen die binnen de kerken spelen. Daarom maakt LPB media ook documentaires die actuele onderwerpen binnen de kerken in beeld brengen. Er worden meerdere standpunten weergegeven en daardoor kan de kijker een afgewogen mening vormen aan de hand van verschillende invalshoeken. Daarbij wordt er steeds uitgegaan van Gods Woord. Een documentaire biedt zo een mooie manier om door te praten over een bepaald onderwerp. Ook zijn er verschillende documentaires gemaakt van bekende kerkelijke figuren.

Een overzicht van documentaires:

  • Calvijn 500 Jaar : Calvijns betekenis voor de Nederlandse kerk en cultuur is onomstreden groot. LPB media heeft een dvd gemaakt die laat zien wat hij voor ons heeft betekend.
  • Profiel van Piet Jongeling: Jongeling was een veelzijdig man die na de Tweede Wereldoorlog op verschillende manieren van zich liet spreken als journalist, politicus en schrijver.
  • Uitgezonden: LPB media heeft voor het deputaatschap Geestelijke Verzorging Militairen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een voorlichtingsvideo gemaakt om in de plaatselijke GKv’s informatie te geven over hun werk. In de video komen legerpredikanten, militairen en familieleden aan het woord.
  • Bijbelse ruimte voor samenwonende homostellen? In het voorjaar van 2008 heeft de synode van Gereformeerde kerken vrijgemaakt het samenwonen van stellen van gelijk geslacht afgewezen. De LPB wil door middel van deze documentaire het gesprek over dit onderwerp op gang brengen. We hebben deze verschillende meningen bij elkaar gebracht om kerkleden te helpen zich een afgewogen mening te vormen.
  • M/V in de kerk
    Hoe wordt in de gemeente gedacht over de inzet van mannen en vrouwen in de kerk? Hoe worden de talenten binnen uw gemeente ingezet? Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen betrokken zijn bij het werk in de kerk? Dit onderwerp kent veel invalshoeken. In deze documentaire wordt weergegeven welke vragen er leven, welke antwoorden erop gegeven worden en op welke argumenten die antwoorden gebaseerd zijn.
  • Speciaal tienermateriaal
    Naast de documentaires is er speciaal materiaal beschikbaar voor tieners. In samenwerking met de Bond van Gereformeerde Ouderverenigingen is het project “Bots!” opgezet. Dit project heeft als doel tieners met behulp van korte speelfilms te confronteren met actuele thema’s, ze hierover na te laten denken en ze verder te helpen aan de hand van de bijbel. Het bijbelstudiemateriaal van het project Bots! kan gebruikt worden door leiders van christelijke Bijbelstudiegroepen met jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 12 en 16 jaar. Bestel Bots! via www.bots.nu.