Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LPB media. Het is niet toegestaan om (delen van) de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LPB media. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Het audiovisueel materiaal op de website van LPB media met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. LPB media behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel LPB media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de stichting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. LPB media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.