Denk eens mee… met prof. dr. M. te Velde

We moeten niet vanuit één dimensie (ambt, instituut, kerkdienst) over de kerk denken, maar vanuit drie: kerkelijk leven, persoonlijk leven en seculier leven.

Elk van die drie dimensies is een eigen onder de Heer Christus functionerend domein, in verbinding en wisselwerking met de andere domeinen. En wanneer we aan en over het seculiere leven weinig boodschap hebben, zal zich dat wreken in een twee-werelden-systeem, misschien wel de grootste valkuil voor de christenheid, vindt prof. dr. M te Velde.

Denk mee over zijn afscheidscollege (2015): Is er een reframing van onze visie op kerk zijn nodig?

Ga naar Denk eens mee… 

Gebruik deze afbeelding voor sociale media

PowerPoint beeldverhouding 4:3

PowerPoint beeldverhouding 16:9