De naam LPB media

De letters LPB media staan voor Luisterpost (LP) en Bralectah (B). Media staat erbij omdat wij een mediaorganisatie zijn. Stichting De Luisterpost en Stichting Bralectah waren ooit twee aparte stichtingen, opgericht vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

De Luisterpost
De Luisterpost hield zich bezig met het opnemen van bijvoorbeeld concerten, lezingen, de schooldag van de Theologische Universiteit in Kampen, de bondsdagen, kringvergaderingen enz. Deze opnamen gingen naar de mensen binnen de kerken die (om verschillende redenen) niet deel konden nemen aan de genoemde evenementen. Op die manier bleven zij toch betrokken bij wat er binnen de kerken gebeurde.

Bralectah
Bralectah is opgericht voor mensen die slecht zien of blind zijn en Bralectah hield zich bezig met het maken van braille en groot letter van de gereformeerde lectuur zoals het Nederlands Dagblad, De Reformatie, dagboeken enz.  In 2001 is besloten om het fysieke werk dat Bralectah deed over te laten nemen door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden, te Ermelo. Het contact met de kerken is toen overgenomen door De Luisterpost want er bleek veel overlap te zijn in de werkzaamheden. En de organisaties konden op die manier hun krachten bundelen. Doordat De Luisterpost rechtsopvolger werd van Bralectah is gekozen voor een gecombineerde naam Stichting Luisterpost|Bralectah.

LPB media – Beleefmee.nl en Opkijken.nl
Wij zijn begonnen met grote audiobanden maar wij zijn met de tijd meegegaan. Toen de cassette en de videoband (VHS) in opkomst kwam zijn wij daarop overgestapt. Daarna kwam de cd en dvd die de cassette en VHS-band verving. Nu richten wij ons op het gebruik van internet met ons mediaplatform Beleefmee.nl. Ook Opkijken.nl is er ondertussen bijgekomen; ons platform dat zich in eerste instantie richt op werkers in de kerk. Maar het materiaal op Opkijken.nl is ook zeer geschikt voor persoonlijke bijbelstudie. Daarnaast bieden wij ons ook facilitair aan op het gebied van audio- en visuele media en ondersteunen wij in backoffice, administratief en secretarieel.