CMGV

WELKOM BIJ LPB media
17.00
Inloop met ‘kijkje in de regiewagen’
17.30
Welkom en Opening door Jan Toering
17.35
Het verhaal van LPB-media door Dirk-Albert Prins, Bernhard Jonker en medewerkers LPB-Media
Ontwikkelingen in doelgroep, in techniek, in diensten, in bekostiging
Inkijkje in huidige organisatie met 3 pijlers!
18.15
Benutten van Techniek, maak je eigen pitch door Jan Toering
Wat/wie ben je, wat doe je, voor wat/wie ben jij de oplossing, welke actie is nu nodig?
Wat kunnen CGMV en LPB-Media hierin betekenen; professionele opname, workshop pitchen
18.30
Lunch en opnemen van Pitch door LPB
19.00
De techniek schrijdt voor; sparren over een toekomstgericht organisatiemodel
Welke diensten en content passen bij de toekomst
Hoe benut jij moderne media in jouw bedrijf of vak?
19.45
Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
19.55
Afsluiting door Jan Toering
20.00
Tot ziens!

Deze bijeenkomst is er veel aandacht voor het benutten van moderne techniek en media. De mogelijkheid wordt geboden om een professionele opname te maken van een eigen pitch. Bereid een kernachtig verhaal van 45 seconden voor. Deze kan tijdens de bijeenkomst worden bijgeschaafd en opgenomen! In de uitnodiging staan enkele tips genoemd.

AANMELDEN? KLIK HIER!

Alvast oriënteren op onze producten?