Compilatie Samenzang Friendensstimme 2019

Samen zingen is fijn maar zingen is ook gezond, blijkt uit verschillende onderzoeken. Zingen maakt ook blij want als je zingt heb je geen tijd om te piekeren. En samen zingen zorgt voor saamhorigheid, een verbinding van hart tot hart. Op de Friedenstimme Ontmoetingsdag werd ook tijd gemaakt om als broers en zussen te zingen voor God. Om Hem de eer te geven, om te zingen over Hem en tot Hem.
Ga naar Beleefmee.nl om de compilatie te bekijken:

Geniet en zing mee!

Gebruik deze afbeelding voor sociale media

PowerPoint beeldverhouding 4:3

PowerPoint beeldverhouding 16:9