Catalogus/bestellen

Dit zijn producten die in de periode 2010-heden zijn uitgebracht. Deze producten bestelt u via ons kantoor.
Actuele Catalogus (Printversie) 

Zoek in de online catalogus op de “product zoeken” pagina

De producten van de LPB worden op twee manieren beschikbaar gesteld: u kunt namelijk lenen of kopen. Uiteraard sluit het één het ander niet uit.

Lenen: De opnamen kunnen geleend worden wanneer u bij de LPB aangemeld bent als kijker en/of luisteraar. U ontvangt dan via de correspondent in uw plaatselijke kerk de gevraagde opname(n).
Wanneer er in de gemeente geen correspondent is, draagt de diaconie de zorg dat u de producten kunt lenen. Neemt u eens contact op met de correspondent of diaconie binnen uw gemeente voor meer informatie. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met ons en vraag naar de mogelijkheden.

Wat kost het? 
De LPB is een diaconale instelling en wij ontvangen geld van onze donateurs en via de diaconieën. Daarom hoeven onze vaste luisteraars en/of kijkers niets te betalen. U ontvangt wel twee keer per jaar ons infobulletin met daaraan gekoppeld een acceptgiro. Veel kerkleden die onze producten beluisteren of bekijken tonen hun waardering door een bijdrage te doneren.

Kopen: U kunt op de volgende manier onze producten kopen:
1. Bekijk in de catalogus welke opname(n) u wilt kopen.
2. Neem contact op met het kantoor om de bestelling te plaatsen.
3. U krijgt uw bestelling per post thuisgestuurd samen met een factuur.

Wat kost het?
Een cd kost € 5,- en een dvd € 10,-. Dit is exclusief verzendkosten.