Weetjes Thomas a Kempis en Moderne Devotie

Moderne Devotie is een breed begrip en voert ons terug naar de middeleeuwen. Tot zover de betekenis van ‘modern’…

Het is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk, waar ook Thomas a Kempis toe gerekend mag worden. De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden over de toestand in de kerk. De eerste devoten en leermeesters waren Geert Grote en Florens Radewijnsz. De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de kerk en maatschappij. Persoonlijke geestelijke ontwikkeling en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostergelofte af te leggen.

Het schijnt dat de uitdrukking ‘met een boekje in een hoekje’ (In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nisi in angulo cum libro, te vertalen als ‘In alles heb ik rust gezocht en ik heb die nergens gevonden dan alleen in een hoek met een boek’) van Thomas a Kempis afkomstig is. In elk geval was deze zeker op hem van toepassing. Op afbeeldingen zien we Thomas meestal aan het werk in zijn kloostercel. Dat lijkt eerder op een exclusieve behandeling, omdat dit gewoonlijk niet werd toegestaan.

Deze uitdrukking heeft wel een verkeerd beeld opgeworpen van de Moderne Devotie. Er werd een beeld mee geschapen van figuren, die zich terug getrokken hadden uit de maatschappij, terwijl de Moderne Devoten met twee benen in de maatschappij stonden voor en met de gehele bevolking.

lees verder: Wie was Thomas a Kempis?

Bekijk alle berichten in thema: Moderne Devotie

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.