Wat zegt de Bijbel?

Wat zegt de Bijbel over schepping versus evolutie?

Het doel van dit artikel is niet om een wetenschappelijk argument in het “schepping versus evolutie” debat aan te reiken. Als je op zoek bent naar wetenschappelijke argumenten vóór de bijzondere schepping en/of tegen evolutie, dan kunnen we de volgende websites van harte aanbevelen: Answers in Genesis en Institute for Creation Research.

Het doel van dit artikel is om uit te leggen waarom het schepping versus evolutie-debat volgens de Bijbel überhaupt bestaat. Romeinen 1:25 verkondigt het volgende: “Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.”

Een sleutelfactor is dat we allemaal moeten herkennen dat de overgrote meerderheid van de wetenschappers die in evolutie geloven tevens atheïsten of agnostici zijn. Er zijn wetenschappers die in de een of andere vorm van theïstische evolutie geloven en er zijn andere wetenschappers die een Deïstische kijk op God hebben (dat wil zeggen: God bestaat maar is niet bij de wereld betrokken… alles volgt een natuurlijke loop). Weer anderen kijken op een oprechte en eerlijke manier naar de data en komen op basis daarvan tot de conclusie dat de evolutieleer beter met de data overeenkomt. Maar nogmaals, zij vormen een onbeduidend percentage van de wetenschappers die de evolutieleer aanhangen. De overgrote meerderheid van de evolutionistische wetenschappers gelooft dat het leven zonder ook maar ENIGE tussenkomst van een hoger Wezen is geëvolueerd. Evolutie is per definitie een naturalistische wetenschap.

Lees verder op de website Got questions?

Op debijbelzegt.nl vonden we een pagina over schepping versus evolutie.

Christenen die de bijbel letterlijk nemen beweren dat de evolutietheorie van Darwin niet waar kan zijn omdat deze strijdig is met “het scheppingsverhaal” in Genesis. Nu wil het feit dat “het scheppingsverhaal” helemaal niet bestaat omdat de bijbel twee verschillende scheppingsverhalen bevat die op belangrijke punten met elkaar in tegenspraak zijn.

[NB: de eerste 3 verzen van Genesis 2 zijn de afsluiting van het eerste scheppingsverhaal. Dat bij vers 4 een nieuw verhaal begint blijkt ondermeer uit het feit dat “God” hier plotseling “HEERE” wordt genoemd.]

Lees verder

Bekijk alle berichten in thema: Wetenschap in Gods wereld

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.