Rondom de troon

Thema: Openbaring

Rondom de troon, een schilderij van Frans van Hoffen. Rond Gods troon staan 24 tronen voor 24 oudsten, die de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament vertegenwoordigen. Van Hoffen heeft een serie schilderijen over Openbaring gemaakt. Zie voor meer informatie fransvanhoffen.nl.

 

De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes heeft een geweldige belofte in zich. ‘Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt’ (hoofdstuk 1:3). Gelukkig! God wil ons gelukkig maken als we deze woorden lezen en in ons opnemen. In wat voor omstandigheden we ook leven.

Openbaring is een hoopvol boek. Het zit vol verwachting van wat God doet en gaat doen. Het is het laatste boek in de canon en eindigt met de voltooiing van Gods nieuwe wereld. Daarmee is in de Bijbel de cirkel rond. Gods schepping uit het begin komt tot haar volheid en heerlijkheid. Want God vervult zijn beloften. Hij maakt alles nieuw (21:5) en leidt de geschiedenis van de wereld door oordelen heen naar een climax.

Maar je kunt gauw verdwalen in de verschillende manieren waarop Openbaring is uitgelegd. Gaat het over de verwoesting van Jeruzalem? Of gaat het vooral over de tijd die net voorafgaat aan de terugkomst van Jezus? Of over ons heden? En al die getallen, zijn die nu symbolisch of kun je ze ook letterlijk nemen? Wat te denken bijvoorbeeld van het duizendjarig rijk?

 

Zeven

Je moet het eigenlijk voor je zien. Johannes tekent vooral visioenen op. Visioenen kun je omschrijven als getoonde gelijkenissen. In beelden laat God zien hoe Hij werkt in het verleden, het heden en de toekomst. De beelden zitten vol symboliek, met lijnen naar het Oude Testament. Ook de getallen zijn symbolisch.

Wie Openbaring leest, kan bijvoorbeeld niet om het getal zeven heen. Dat staat bekend als het getal van volheid. De openbaring is geadresseerd aan zeven gemeenten, waarmee meteen de kerk van Christus over heel de wereld is aangeschreven. Verder zijn er zeven geesten (zo rijk en vol is Gods Geest), zeven zegels, zeven bazuinen, zeven donderslagen en zeven schalen.

Het zien van het getal zeven kan je helpen om de structuur van het boek te ontdekken. De eerste drie hoofdstukken concentreren zich op de zeven gemeenten, oftewel op de kerk van Christus in de wereld. De hoofdstukken 4 tot en met 7 laten met het verbreken van de zeven zegels vooral zien hoe de kerk van Christus lijdt onder de verschrikkingen in de wereld (Handelingen 2:19-20). In de hoofdstukken 8 tot en met 11 klinken zeven bazuinen, waarmee Gods oordelen worden ingeleid. Hoofdstuk 11 eindigt met het oordeel over de vijanden van Christus en de beloning van de dienaren van de Heer.

Geen kind dat sterft of de hemel zwijgt

Lees verder Openbaring lezen (hoofdstuk 1-11) – Magazine OnderWeg (onderwegonline.nl)

Bekijk alle berichten in thema: Openbaring

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.