Preken over het thema ‘Trouw’

Hieronder vindt u preken van dominee Rob Vreugdenhil over het thema  ‘Trouw’. De preken zijn ook geschikt om afzonderlijk gelezen te worden.

De serie kent twee lijnen:  A. God is trouw   B. God vraagt van ons trouw

 

A 1. God is trouw in genade
Op een belangrijk moment in de geschiedenis van het volk Israël heeft God de HEER zelf gezegd wie hij is. Hij wil allereerst dat zijn volk hem kent als de God van liefde en trouw. Hij vergeeft en heeft geduld.
Tekst: Exodus 34: 6,7 Klik hier voor de preek 

Als vervolg op deze preek laat ds. Vreugdenhil zien hoe je de zelfopenbaring van de HEER mag gebruiken: Gebruik Gods visitekaartje.
Tekst: Numeri 14:17-20 Klik hier voor deze korte preek

 

A 2. God is trouw in waarheid
Psalm 89 zingt over de Gods trouw aan David. De dichter vraagt: HEER, u doet wel wat u beloofd hebt? Maar eerst zingt de psalm over de grootheid van God. Want God is zo trouw als dat hij de grote, machtige God is. En wat is dan trouw? Dat hij zich vastmaakt aan mensen. Aan die trouw, vastgelegd in zijn woord, mag je je als mens vastpakken.
Tekst: Psalm 89 Klik hier voor de preek

 

B 1. Blijf trouw, beantwoord Gods liefde
God geeft ons zelf het beeld van man en vrouw als vergelijking voor God en zijn volk, zijn kerk. God is zijn vrouw trouw, maar wij zijn zo vaak ontrouw. Beseffen we de pijn die we God daarmee doen? Ben je trouw, of ziet God je liggen in de armen van een afgod als egoïsme, materialisme enz.?
Een indringende preek n.a.v. Jeremia 2:2. Klik hier voor de preek (met kindmoment)

 

A 3. God is trouw, ook in zijn toorn
Wat betekent Gods trouw voor mensen die gedoopt zijn maar zich van God afkeren? Wat betekent 2 Timoteus 2:13, ‘als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet’ ? Laat God mensen uiteindelijk toch niet vallen? Een preek met twee elementen: God straft want hij is trouw; God straft, maar hij blijft trouw. Klik hier voor de preek

B 2. Trouw als vriend
Hoe belangrijk kan een goede vriend(in) zijn! De geschiedenis van David en Jonatan laat zien: vrienden zijn de familie die je extra krijgt van God. Hoe kun je een goede vriend zijn die God aan een ander geven kan: kan de ander bij je terecht? ben je te vertrouwen? kan de ander bij jou zichzelf zijn? En vooral: ben je trouw in je vriendschap?
Klik hier voor de preek in deze jeugddienst

 

A 4. God is trouw, ook als hij berouw heeft
‘God had berouw dat hij Saul koning had gemaakt’. En toch: ‘God is geen mens dat hij berouw zou hebben’.  Twee schijnbaar tegengestelde uitspraken in één hoofdstuk, 1 Samuel 15. Is God zelf wel trouw? Zijn woord is onveranderlijk. Het basiswoord van het verbond verandert nooit: wie gehoorzaam luistert, krijgt Gods liefde; wie God verwerpt, krijgt straf. Dáárom verandert God zijn houding tegenover mensen. Hij is niet de starre God. Klik hier voor de preek

 

B 3. Trouw aan elkaar in de gemeente
‘Wees opmerkzaam op elkaar.’ Dat is de opdracht van Christus. We moeten elkaar zien en daarom er zijn: in de kerkdiensten, in andere samenkomsten van de gemeente. Zie elkaar en roep elkaar erbij: roep elkaar naar Christus, naar zijn genade, troost, heiliging. Wees trouw in betrokkenheid op elkaar.
Klik hier voor de preek over Hebreeën 10:19-25

 

B 4. Trouw aan je man, aan je vrouw
Man en vrouw – dat ben je aan elkaar geplakt. Met gevoelslijm alleen? Dat kan loslaten. Geloofslijm heeft de kracht om trouw te zijn. Trouw aan elkaar, omdat je één bent. Je bent toch ook trouw aan je eigen lichaam. Je vrouw, je man ís je lichaam. En dan niet alleen maar bij elkaar blijven, maar de ander liefde geven. Niet leegzuigen, maar vullen met liefde, de ander tot bloei laten komen.
Een preek over Efeziërs 5:28,29 met beeldend materiaal. Klik hier voor de preek

Bekijk alle berichten in thema: Liefde en relatie

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.