Leeswijzers bij Openbaring

Thema: Openbaring

De Openbaring aan Johannes is een Bijbelboek waar ik (Elise Pater, Moeskruid.nl) lang een beetje ‘bang’ voor was. Want het is zo onbegrijpelijk. Best onheilspellend ook. En er is zoveel verschil van mening over. Wie ben ik dan om te denken dat ik het wel begrijpen kan? Toch doen we onszelf tekort als we het laatste Bijbelboek niet lezen. In Openbaring 1:3 staat: Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

 

Prentenboek

Het boek Openbaring is niet geschreven voor theologen of intellectuelen alleen. Misschien juist niét. Ik hoorde iemand zeggen: ‘Boeken voor kinderen hebben grote illustraties en weinig tekst. Bij het boek Openbaring is dat ook zo. Het staat vol met beelden die aan Johannes werden getoond en aan de gemeenten werden voorgelezen. Het vraagt van ons om te luisteren als een kind. Jonge kinderen begrijpen niet altijd alles wat ze horen. Maar ze laten zich daardoor niet afschrikken. Integendeel: ze vragen steeds opnieuw of hun moeder het boek wil voorlezen.’

 

Relevantie van Openbaring

Daarom gaan we met de Moeskruid Bijbelleesgroep beginnen met het lezen van dit Bijbelboek. Niet omdat we alles begrijpen. Niet omdat we overal een antwoord op hebben. Maar wel omdat dit Bijbelboek zo relevant is voor de tijd waarin we leven. Het gaat over de dingen die ‘haast geschieden moeten’.

We weten niet precies hoe lang het nog duurt voor de Heere Jezus terugkomt. Maar alles wijst erop dat het niet zo heel lang meer kan duren. Voor Hij komt zullen er moeilijke tijden komen. Zijn we daarop voorbereid? We hebben sterkte wortels nodig om de storm aan te kunnen. Olie in de lamp, voordat de duisternis invalt.

Het boek Openbaring laat ons zien dat Christus Koning is en dat Hij regeert. Als je mag weten dat je geborgen bent achter het bloed van het Lam, is het boek Openbaring daarom zo troostvol. Als je leeft in ongeloof, is het boek een waarschuwing. Wat doen Gods oordelen met jou? Moet ook over jou gezegd worden ‘en zij bekeerden zich niet’ (Openbaring 16: 9, 11)?

Lees verder Leeswijzers bij Openbaring – Moeskruid

Bekijk alle berichten in thema: Openbaring

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.