Lectio Divina

Op deze pagina vind je meer informatie en inspiratie rond de praktijk van de lectio divina, een biddende leeswijze van de bijbel die wortelt in de traditie van de kloosters.

Het gaat om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van teksten die het liefst zo gelezen willen worden. Daarbij denk ik allereerst aan de bijbel. Maar er is ook veel andere spirituele literatuur die het best langs de weg van de lectio divina kan worden gelezen.

Monastiek lezen en leven

Lectio divina is niet alleen een manier van lezen maar ook een manier van leven: aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu. Lectio divina reikt een manier van zijn en ervaren aan die ook toegepast kan worden op alles wat zich in het dagelijkse leven aandient. In wezen vormt lectio divina een praktijk die het uitgangspunt van een levenskunst vormt. De lectio divina is daarom ook te zien  als een mogelijke (monastieke) leefregel.

Lees verder :  leven in de kerk/lectio divina

Bekijk alle berichten in thema: Moderne Devotie

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.