Kinderen het evangelie laten proeven

Artikel in Dienst, 1 oktober 2018

De vraag of kinderen van gelovigen mogen deelnemen aan het avondmaal wordt door gereformeerden verschillend beantwoord. Een andere vraag is hoe je de kinderen van de gemeente – of ze nu wel of niet deelnemen – kunt betrekken bij de viering van het avondmaal. In mijn werk als predikant in Canada en Nederland en in mijn promotieonderzoek kwam ik waardevolle voorbeelden tegen. Ik zet een zevental manieren op een rij om kinderen bij het avondmaal te betrekken.

1. Vier in aanwezigheid van kinderen

Het klinkt als een open deur, maar zorg allereerst dat de kinderen erbij zijn als het avondmaal wordt gevierd. Een halve eeuw geleden klonk op een synode al de vraag of het wel goed is dat kinderen bij de avondmaalsviering de kerk verlaten. Zelf leidde ik eens een avondmaalsdienst waarin de kinderen van de gemeente kennelijk voor het eerst de viering van het sacrament bijwoonden. Een moeder vertelde na de dienst enthousiast hoe haar zoontje haar honderduit bevraagd had over het avondmaal. Het had haar de kans geboden hem uit te leggen wat het avondmaal betekent. God voorzag al in Exodus 12:26 dat het zo zou gaan.
Zorgen dat kinderen erbij zijn betekent bijvoorbeeld goede afstemming met de kindernevendienst. Spreek bijvoorbeeld af dat de koster de leiding daarvan op tijd een seintje geeft via Whatsapp. Stel het programma van de kindernevendienst zo samen dat de kinderen bezig zijn met iets wat onderbroken (en zo nodig later afgemaakt) kan worden op het moment dat ze geroepen worden voor het avondmaal. Voorkom dat de viering zo lang duurt dat ouders uit medelijden hun kinderen bij voorbaat thuis laten.

Kinderen het evangelie laten proeven – Dienst (blad-dienst.nl)

Bekijk alle berichten in thema: Kind en avondmaal

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.