Kinderen aan het avondmaal…

Een goed idee? 3 deskundigen geven antwoord op Cvandaag.nl, 14 oktober 2021.

Kinderen zijn in de toekomstige kerk waarin Nederlands-gereformeerden en gereformeerd-vrijgemaakten fuseren welkom aan de avondmaalstafel. Zouden christenen deze ontwikkeling moeten toejuichen en wat zijn eventuele kanttekeningen? CIP.nl laat drie christenen aan het woord die zich in het verleden op theologisch gebied lange tijd in het heilig avondmaal hebben verdiept.

In de fusiekerk van Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerden komt ruimte om kinderen het avondmaal te laten meevieren. “Er zijn weinig theologische argumenten om tegen te zijn”, zegt theologe Ingrid Plantinga in het Nederlands Dagblad. Wat vindt u van deze ontwikkeling en klopt het in uw ogen dat er theologisch weinig tegen in te brengen is?
“Ik ben blij dat zo’n zestig jaar nadat de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Rijsbergen kinderen aan het avondmaal liet, de kerkorde nu ook ruimte voor die praktijk biedt”, maakt dr. Peter Sinia duidelijk. “Ik gun alle kinderen dat ze het avondmaal mogen meevieren. Maar ik vind het wijs dat de voorgestelde kerkorde plaatselijke kerken de ruimte laat daarin de eigen overtuiging te volgen.”

“Calvijn liet geen jonge kinderen toe aan het avondmaal omdat zij de betekenis ervan nog niet goed konden begrijpen.”

Sinia promoveerde aan de Theologische Universiteit in Kampen op een onderzoek naar kinderen aan de avondmaalstafel. “In mijn promotiestudie over kinderen aan het avondmaal heb ik alle argumenten die ik in de discussie tegenkwam in beeld proberen te brengen”, voegt de Nederlands gereformeerde predikant toe. “En er zijn een heleboel theologische argumenten om tegen te zijn. Ik heb die argumenten natuurlijk ook proberen te wegen. En met alle respect voor hen die tot andere conclusies komen, is er niet één theologisch argument dat mij deed twijfelen dat de kinderen van gelovigen aan het Avondmaal mogen. Ik ben zelfs gesterkt in de overtuiging dat we, net als de Oosterse Kerk, zuigelingen direct na hun doop het avondmaal zouden moeten bedienen. Helemaal in lijn met onze gereformeerde opvatting over de doop van zuigelingen. Al zal dat voorlopig een wensdroom blijven.”

“Het is we erg makkelijk gezegd dat ‘er weinig theologische argumenten zijn om tegen te zijn’ als die er de eeuwen door wel degelijk geweest zijn”, merkt prof. dr. Marc de Vries op. Hij schreef eerder 32 meditaties om te lezen in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. “Het idee dat kinderen aan het avondmaal zouden kunnen deelnemen is in de hele geschiedenis van de kerk van de Reformatie nog maar tamelijk recent. Calvijn bijvoorbeeld liet geen jonge kinderen toe aan het avondmaal omdat zij de betekenis ervan nog niet goed konden begrijpen. Het kunnen begrijpen van die betekenis lijkt me cruciaal en dat wordt door twee factoren bepaald: leeftijd en onderwijs. Dat brood en wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus en de verzoening dit er door Zijn offer bewerkt zijn, is voor heel jonge kinderen te abstract om te bevatten. Zij zouden dus deelnemen zonder de eigenlijke betekenis ervan te begrijpen. De analogie met de doop lijkt me hier niet op te gaan, want ook daar wordt een begrip verondersteld, maar dan niet van de dopeling zelf maar van de ouders (bij kinderdoop althans).

Lees verder op Cvandaag.nl

Bekijk alle berichten in thema: Kind en avondmaal

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.