Kerk met passie

De Evangelische Gemeente Bommelerwaard ‘Kerk met Passie’ in Zaltbommel beschrijft waarom bij hen kinderen aan het avondmaal gaan.

1.    Inleiding
Binnen de Evangelische Gemeente Bommelerwaard (EGB) staat het Heilig Avondmaal ook open voor de kinderen van de gemeente. Voor sommigen komt dit vertrouwd over, voor anderen geeft dit juist een onwennig beeld. Het is goed om kort stil te staan bij dit onderwerp, zodat het ook duidelijk maakt waar de EGB dit aangaande voor staat.

2.    Toets aan de Bijbel
Bij alles wat we doen binnen de EGB proberen we, voor zover dat mogelijk is, te toetsen aan de Bijbel. Hoewel hetgeen we gewend zijn of hetgeen de traditie ons leert, heel waardevol kan zijn, blijft het van belang om wel steeds de Bijbel als toetssteen te gebruiken.
Soms staan de dingen echter niet letterlijk in de Bijbel, maar kunnen we Gods gedachten wel afleiden uit geschiedenissen of gebruiken uit de Bijbel. Zo staat nergens expliciet verwoord dat het wel of niet is toegestaan om kinderen voor het Heilig Avondmaal uit te nodigen. Daarom zullen we moeten kijken of dit op een andere manier af te leiden is uit gedeelten van Gods Woord.

Lees verder op hun website

Bekijk alle berichten in thema: Kind en avondmaal

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.