In gesprek over levend verlies

Iedereen heeft verwachtingen, wensen en dromen over de toekomst van zijn leven. Door zorg voor een naaste met een chronische ziekte, dementie, beperking of een andere aandoening, verandert er veel.

Ouders van een kind met een beperking zoeken vaak balans tussen het zorgen, werken en leven. Dat is een hele uitdaging. Praktisch maar ook emotioneel vraagt dat veel. Dit geldt ook voor partners in een relatie nadat één van beide een ongeluk, hersenletsel of dementie heeft gekregen. Dat verandert het leven en ook het toekomstperspectief. Dit geeft verdriet, pijn en ook veel onzekerheid. Het wordt niet meer zoals het was en de toekomst is onzeker. Leren omgaan met levend verlies helpt om gevoelens beter te begrijpen en hoe er mee te leren leven.

Als iemand in je naaste omgeving te maken heeft met intensieve zorg thuis dan willen we iemand graag steunen. Het gesprek gaat vaak over de ander en praktische hulp. Vaak minder om wie de zorg geeft. Met onderstaande vragen willen we je helpen om aandacht te geven aan het verdriet die de mensen hebben die zorg geven. We willen je aanmoedigen om in gesprek te gaan voor verbinding en ondersteuning.

Gespreksvragen

  • Op welke manier heeft de beperking jouw/jullie leven beïnvloed of veranderd?
  • Hoe is het met je in deze tijd? Hoe gaat het met jou en je gezin?
  • Wat voor impact heeft de corona-tijd op jouw en jullie leven gehad?
  • Wat raakt jou op dit moment het meest rondom het leven met een beperking?
  • Heeft de beperking je geloofsleven veranderd?
  • Wat heb je nodig om ruimte te geven aan je verdriet? Kun je ruimte maken voor deze gevoelens?
  • Hoe is het contact met je netwerk (familie/vrienden)? Kunnen zij concreet of op emotioneel gebied steun geven? Of: is het contact met familie of vrienden veranderd? Zo ja, hoe?
  • Waar kan je van genieten of waar ben je dankbaar voor?

 

Meer lezen of luisteren over dit onderwerp?

Dit Koningskind organiseert themadagen, webinars en gespreksgroepen rond het thema Levend verlies.

Ook kun je contact zoeken met onze consulenten voor een persoonlijk gesprek, telefoonnummer 030 23 63 788.

Of lees alle blogs van Mirjam van der Vegt over levend verlies.

Luistertip: Voor meer verhalen over levend verlies verwijzen we graag naar de podcastserie over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw rond het leven met een beperking of chronische aandoening en hun naasten.

Geschreven door Anita Kamminga, projectleider jeugd en gezin bij Dit Koningskind.

Bekijk alle berichten in thema: Levend verlies

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.