In de vroeg christelijke kerk

In de vroege kerk namen de gedoopte kinderen van gelovige ouders deel aan de viering van het avondmaal. Dat was zo vanzelfsprekend dat er verder niet over gesproken werd. De kinderen hoorden er helemaal bij.

Omdat het zo vanzelfsprekend was dat kinderen in de vroege kerk aan het avondmaal gingen, zijn er geen bronnen uit die tijd waarin over dit onderwerp geschreven wordt. Wel wordt het in verschillende bronnen meermalen genoemd als een bestaande praktijk. Twee voorbeelden om dat te illustreren:

 

  • In zijn geschrift Over afvalligen behandelt bisschop Cyprianus van Carthago rond het jaar 250 de problematiek van broeders en zusters die in de geloofsvervolging hun geloof hebben verloochend. In hoofdstuk 25 schrijft hij over de heiligheid van het avondmaal. Hij komt met een voorbeeld van een jong meisje dat nog niet kan praten. Zij was door haar moeder achtergelaten bij een kindermeisje. Het meisje was vervolgens meegenomen naar een heidense offermaaltijd en had daar meegegeten. Nadat de gevluchte moeder weer terugkwam, was zij met haar dochter naar een avondmaalsviering gegaan. Maar het kind verzette zich hevig en weigerde brood en wijn – volgens Cyprianus omdat het heilige gewoonweg niet in een verontreinigd lichaam kan blijven, zo groot is de majesteit van God! Cyprianus noemt hier de deelname van een peuter aan het avondmaal.
  • In de Apostolische Constituties, een geschrift uit de vierde eeuw over de traditie van leer en liturgie, gaat het onder meer over de gewenste volgorde van deelnemers aan de avondmaalsviering. ‘Vervolgens gaat de bisschop aan en daarna de presbyters, de diakenen, de subdiakenen, de lectoren, de zangers, de asceten en de vrouwen: namelijk de diaconessen, de maagden en weduwen, daarna de kinderen, en ten slotte, ingetogen, met schroom en eerbied, zonder gerucht te maken, geheel het volk.’ De kinderen blijken dus een erepositie in te nemen. Deze volgorde is naar analogie van de dooppraktijk. Want volgens de voorschriften over de doop in een geschrift uit dezelfde periode, de Traditio Apostolia, behoren de kinderen eerst gedoopt te worden in de viering en dan de volwassenen.

Lees hier verder.

Bekijk alle berichten in thema: Kind en avondmaal

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.