Ik kan het niet uitleggen

CGK-synode gaat nadenken over kinderen aan avondmaal. ‘Ik kan het niet uitleggen’

Een verzoek om kinderen toe te staan aan het avondmaal wordt een discussiepunt op de eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze kwestie ligt gevoelig in het kerkverband, dat al onder grote spanning staat door verschil van inzicht over de positie van vrouwen in de kerk.

Op dit moment mogen volgens de regels van de christelijk-gereformeerden alleen leden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd deelnemen aan het avondmaal. De missionair ingestelde christelijk-gereformeerde gemeente in Zaandam wil graag dat daar verandering in komt. In die gemeente ‘leeft het verlangen de gedoopte kinderen toe te laten tot de maaltijd van Jezus’, staat in een zogenoemde ‘instructie’ die evangelist Mark Veurink hierover heeft geschreven. ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit verlangen legitiem is en dat het niet goed is kinderen van het avondmaal buiten te sluiten.’

In april is deze notitie besproken tijdens een vergadering van de kerken in de regio, de classis Amsterdam. Deze regiovergadering onthoudt zich van een oordeel over de kwestie, maar is wel overtuigd van het belang van een bredere doordenking en erkent dat Zaandam terechte vragen stelt. De bovenregionale vergadering, de particuliere synode van het Westen, stelde eind juni vast dat de regiokerken de notitie zelf kunnen doorsturen aan de generale synode van 2024, staat in een verslag in kerkblad De Wekker, dat vandaag verschijnt.

atypisch

De kerk in Zaandam, die zich Menorah Zaanstad noemt, is een atypische christelijk-gereformeerde gemeente. De kerk maakte in 2004 een doorstart als missionaire gemeente en heeft leden van verschillende kerkelijke achtergronden. ‘De diverse herkomst van gemeenteleden maakt dat bepaalde gewoonten minder vanzelfsprekend zijn en bevraagd worden’, zegt Veurink. ‘Gemeenteleden ervaren het als een probleem dat kinderen het avondmaal niet mogen meevieren. Ze kunnen het niet uitleggen. En dat geldt ook voor mijzelf. Ik ken de argumenten, maar kan het niet uitleggen aan mijn kinderen.’

Lees verder op CGK-synode gaat nadenken over kinderen aan avondmaal. ‘Ik kan het niet uitleggen’ | Nederlands Dagblad

Bekijk alle berichten in thema: Kind en avondmaal

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.