Hoopvolle gehoorzaamheid

Thema: Openbaring

De Openbaring is niet bedoeld om hopeloze speculaties over tijden en gebeurtenissen in de toekomst te bevorderen. Dit boek is bedoeld om hoopvolle gehoorzaamheid aan te wakkeren te midden van beproevingen en verleidingen vandaag. Ik (David Platt, Levenslicht) wil je dit laten zien in de eerste drie verzen van dit boek.

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. (Openbaring 1:1-3)

 

Zie je dat in die laatste zin? “Zalig… zijn zij… die in acht nemen wat daarin geschreven staat…” Als we dit boek dus willen begrijpen moeten we in de schoenen gaan staan van degenen die dit boek als eerste hoorden voorlezen.

Stel jezelf even voor dat we in de eerste eeuw na Christus leven. Als gemeente worden we aan alle kanten vervolgt. Sommige gemeenteleden zitten in de gevangenis, anderen zijn gedood. Ze zijn aan kruisen gehangen, voor de wilde dieren geworpen of onthoofd vanwege hun geloof in Jezus. En Johannes schrijft deze brief vanaf een eiland waar hij naar toe verbannen is vanwege zijn geloof. Dit betekent dat we om ons heen geconfronteerd worden met allerlei verleidingen om ons af te keren van Jezus, of om minstens compromissen te sluiten en zo ons geloof in gevaar te brengen. Ook worden we daar omringd met allerlei werelds plezier — geld, materialisme, seks, succes — en we worden daardoor verleidt om ons geloof los te laten en deze dingen achterna te gaan.

Tegen deze achtergrond spreekt God door Johannes om volgelingen van Jezus aan te sporen om de hoop vast te houden en Hem te gehoorzamen te midden van alle beproevingen en verleidingen. Tien keer wordt Gods volk hier opgeroepen tot gehoorzaamheid. Het is interessant dat dit boek niet eindigt met het beeld van de hemel. Dat zou je wel denken als het boek voornamelijk over de toekomst ging.

Lees verder Hoe we de Openbaring moeten lezen (levenslicht.org)

Bekijk alle berichten in thema: Openbaring

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.